Wykaz publikacji - dr Lucjan Nędzyński

Książki:

 1. L. Nędzyński. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla techników chemicznych. WSiP Warszawa 1979.
 2. J. Mikulska, L. Nędzyński. Zbiór zadań z chemii dla klas 7 i 8. WSiP, Warszawa 1987.
 3. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zadania w nauczaniu chemii. WSiP  1988
 4. L. Nędzyński. Epiprojekcja doświadczeń chemicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992
Artykuły i komunikaty:
 1. L. Nędzyński. Projekcja doświadczeń chemicznych. Chemia w Szkole, 10, nr 25-38 (1964).
 2. L. Nędzyński. Projekcja doświadczeń chemicznych w świetle odbitym. Chemia w Szkole 11, s. 75-86 (1965).
 3. L. Nędzyński. Jonity na lekcji chemii. Chemia w Szkole, 11, s 167-175 (1965).
 4. L. Nędzyński. Ogrzewanie podczas projekcji doświadczeń w świetle odbitym. Chemia w Szkole. 12, s. 23-30 (1966).
 5. L. Nędzyński. Projekcja doświadczeń w świetle odbitym w płaszczyźnie pionowej. Chemia w Szkole. 12, s. 125-133 (1966).
 6. L. Nędzyński. Projekcja doświadczeń z chemii organicznej. Chemia w Szkole. 13., s. 31-37 i 72-79 (1967).
 7. L. Nędzyński. Projekcja doświadczeń z chemii koloidów. Chemia w Szkole. 13, s. 177-184 (1967).
 8. L. Nędzyński. Nowa metoda projekcji doświadczeń chemicznych. Wiadomości chemiczne, nr 5, s. 388, 1967.
 9. L. Nędzyński. Wartości dydaktyczne i metody stosowania projekcji doświadczeń chemicznych. Chemia w Szkole 14, s. 38-40 (1968).
 10. L. Nędzyński. Projekcja doświadczeń z kinetyki chemicznej oraz równowagi w roztworach. Chemia w Szkole. 14, s. 92-102 (1968)
 11. L. Nędzyński. Projekcja doświadczeń ilustrujących zjawiska dyfuzji i adsorpcji. Chemia w Szkole. 14, s. 184-191 (1968).
 12. L. Nędzyński. Projekcja doświadczeń z elektrochemii. Chemia w Szkole. 15, s. 92-102 (1969).
 13. L. Nędzyński. Doświadczenia z korozji metali. Chemia w Sokole. 12, s. 152-156 (1969).
 14. W. Hubicki, L. Nędzyński. Wydzielanie itru z wodorotlenków lantanowców w stopionym K0H. Folia Socletatis Scientiarum Lubliniensis setio C, Vol. 11, s. 19-20 (1971).
 15. L. Nędzyński. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej. Chemia w Szkole. 17, s. 200-205 (1971).
 16. L. Nędzyński. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej II. Chemia w Szkole. 17, s. 261-273 (1971).
 17. L. Nędzyński. Fiziko-chimiczeskij eksperiment w sredniej szkole. W: Simpozium Socjalisticzeskich Stran. Problemy metodiki prepodawania chimii w sredniej szkole. (Tezisy dokładow). Moskwa - Leningrad. APN. SSR.1972, s. 1-7.
 18. L. Nędzyński. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej w kl. I technikum chemicznego. Chemia w Szkole. 19, s. 142-160. (1973).
 19. L. Nędzyński. Fizyko-chimiczeskij eksporiment w sredniej szkole. W: Problemy metodyki prepodawania chimii w sredniej szkole, praca zbiorowa, Moskwa s. 222-229 (1973).
 20. L. Nędzyński. Eksperymentalne wyjaśnienie działania katalizatorów. Chemia w Szkole. 20, s. 17-21 (1974).
 21. L. Nędzyński, S. Ukalski. Pokaz flotacji pianowej. Chemia w Szkole. 20, s. 95-98 (1974).
 22. L. Nędzyński. Kształcenie nauczycieli w systemie szkolenia ustawicznego. Dydaktyka Szkoły Wyższej. Nr 1(29), s. 201-214 (1975)
 23. L. Nędzyński. Foliogram. Wzór użytkowy nr 36254. Urząd Patentowy PRL (1976).
 24. L. Nędzyński. Fazogram. Wzór użytkowy nr W 33188 (nr świadectwa autorskiego 43201). Urząd Patentowy PRL (1976).
 25. L. Nędzyński. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez olimpiady chemiczne. Chemia w Szkole. 22, s. 262-267 (1976).
 26. L. Nędzyński, S. Niemiec. Wprowadzenie skali pH w szkole podstawowej. Chemia w Szkole. 24, s. 223-292 (1978).
 27. J. Orzechowski, L. Nędzyński, R.M. Janiuk. Wykorzystanie projektoskopu w nauczaniu chemii. Biuletyn Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego AR, "Studia – Materiały - Informacje". Nr 1/31, s. 169-216 (1978),
 28. L. Nędzyński. Urządzenie do projekcji pokazów w świetle odbitym. Patent polski nr P 88221 (nr świadectwa autorskiego 122434) (1978).
 29. L. Nędzyński. Projektoskop. Wzór użytkowy nr W. 29315 (nr świadectwa autorskiego 33300) Urząd Patentowy PRL (1978).
 30. J. Barcicki, L. Nędzyński, Z. Wardziak. Koncepcja realizacji zagadnień dotyczących katalizy w dziesięcioletniej szkole średniej. Chemia w Szkole. 25, s. 17-24 (1979).
 31. L. Nędzyński. Flotacja w eksperymencie szkolnym. Chemia w Szkole. 25, s. 228-231 (1979).
 32. L. Nędzyński, J. Nędzi. Badanie struktury programu nauczania i organizacji zajęć pracowni technologicznej technikum przemysłu chemicznego. Przegląd Skórzany. 31,s.349-353 (1976).
 33. L. Janicki, L. Nędzyński, A. Rubaszkiewicz. Nauka samokształcenia - problem ważny. Szkoła Zawodowa 1979, nr 4, s. 24-27.
 34. R. M. Janiuk, L. Nędzyński, J. Orzechowski. Ispolzowanie grafoskopiczeskich izobrażenij na uniwersiteckich lekcjach po chimii. Sowremiennaja Wyższaja Szkoła 1(25), s. 103-119 (1979).
 35. L. Nędzyński, J. Szymańska. Wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiadomości. Chemia w Szkole. 26, s. 143-149 (1980).
 36. L. Nędzyński, J. Błachewicz. Doświadczenia fotochemiczne w szkole średniej. Chemia w Szkole. 26, s. 250-253 (1980).
 37. L. Nędzyński, R.M. Janiuk. Wykorzystanie technicznych środków dydaktycznych na zajęciach z chemii. W: Technologia kształcenia Zbiór referatów XII Międzynarodowego Sympozjum. Poznań 1980, s. 65-69.
 38. L. Nędzyński. Zastosowanie środków technicznych w nauce o budowie materii. I Wios. Szk. Probl. Dyd. Chemii - Struktura materii. wyd. IKNiBO Wrocław, 1980, s. 109-122.
 39. L. Nędzyński, J. Mikulska. Problemy dydaktyczne rozwiązywania zadań chemicznych. Chemia w Szkole. 27, s. 33-38 (1981).
 40. L. Nędzyński, J. Mikulska. Funkcje dydaktyczne zadań chemicznych. Chemia w Szkole. 27, s. 73-79 (1981).
 41. J. Mikulska, L. Nędzyński. Kształcenie praktycznych umiejętności chemicznych. Chemia w Szkole. 27, s. 253-261 (1981).
 42. L. Nędzyński. Dysocjacja kwasów, zasad i soli (propozycja metodyczna dla klasy VII). Chemia w Szkole. 28, s. 122 (1982).
 43. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zastosowanie zadań chemicznych do kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Chemia w Szkole. 28, s.32-36 (1982).
 44. L. Nędzyński. Badanie właściwości sorpcyjnych gleb. Chemia w Szkole. 29, 82 (1983).
 45. L. Nędzyński. O powyszenii effektiwnosti demonstraconnogo chimiczeskogo eksperimenta. W: Problemy obuczenia chimii w szkołach socjalisticzeskich stran. Praca zbiorowa. Tom 1, s. 326. Pedagogiczeskij fakultet Hradec Kralove 1983.
 46. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zastosowanie zadań da realizacji działu "Pierwiastki metaliczne" w klasie VII. Chemia w Szkole. 29, s. 144 (1983).
 47. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zastosowanie zadań do realizacji działu "Powietrze. Tlen” w klasie VII. Chemia w Szkole 29, s. 1, (1983).
 48. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zastosowanie zadań do realizacji działu "Woda. Wodór" w klasie VII. Chemia w Szkole. 29, s. 237 (1983)
 49. L. Nędzyński, J. Mikulska. Demonstracje i ćwiczenia z zakresu energetyki reakcji chemicznych. Materiały Wiosennej Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Energetyka reakcji chemicznych. IKN-ODN Wrocław 1983, s. 133.
 50. L. Nędzyński. Projekcja doświadczeń chemicznych z technicznych środków kształcenia. Technologia Kształcenia w Wyższych Szkołach Technicznych, nr 16, s. 43 (1983).
 51. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zastosowanie zadań do realizacji działu "Związki metali z chlorem i siarką”. Chemia w Szkole. 30, s. 25 (1984).
 52. L. Nędzyński, J. Mikulska. Eksperyment chemiczny w nauczaniu zagadnień katalizy. Materiały Wiosennej Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Kinetyka i kataliza. IKN-ODN, s. 97, Wrocław 1984.
 53. L. Nędzyński. Nowy rodzaj zadań testowych wielokrotnego wyboru. Edukacja 3, nr 1 s. 105 (1985).
 54. L. Nędzyński. Szkolny eksperyment chemiczny. Oświata i Wychowanie. nr 24 (586) str. 10 (1986).
 55. L. Nędzyński. Eksperyment na lekcjach chemii. Oświata i Wychowanie. nr 24 (586) str. 16 (1986).
 56. L. Nędzyński, M. Jurak. Koncepcja realizacji tematu "Roztwory koloidalne" w kl. VII. Chemia w Szkole. 4, s. 197-203 (1986).
 57. L. Nędzyński. Aktualne problemy szkolenia nauczycieli chemii. Wiadomości chemiczne 1986 (40) 547.
 58. J. Mikulska, L. Nędzyński. Zbiór zadań z chemii dla klas 7 i 8. WSiP, Warszawa 1987.
 59. L. Nędzyński. Zastosowania teorii czynności do planowania i realizacji procesu dydaktycznego. Edukacja 1987, nr 3, s. 68.
 60. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zadania w nauczaniu chemii. WSiP 1988
 61. L. Nędzyński, Z. Kloc. Składniki skorupy ziemskiej. Chemia  w Szkole. r, s. 21, (1988).
 62. L. Nędzyński, Z. Kloc. Jak zaznajamiać uczniów kl. VIII z wietrzeniem skał i właściwościami gleb. Chemia w Szkole. 2 s. 79 (1988)

 


Wykaz publikacji - dr Krystyna Skrok

Książki:

 1. M. Frelek, K. Skrok. Poradnik metodyczny dla nauczycieli chemii kl. VIII. Wyd. ODN Oddział Lublin, Lublin 1990, 150 stron
 2. R. Janiuk, K. Skrok. Chemia i my. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. WSiP, Warszawa 1994.
 3. R. Janiuk, K. Skrok. Chemia i my. Zeszyt dla ucznia klasy 7 szkoły podstawowej. Semestr pierwszy. WSiP, Warszawa 1994.
 4. R. Janiuk, K. Skrok. Chemia i my. Zeszyt dla ucznia klasy 7 szkoły podstawowej. Semestr drugi. WSiP, Warszawa 1994.
 5. R. Janiuk, K. Skrok. Chemia 7 i my. Książka nauczyciela szkoły podstawowej - komentarz metodyczny. WSiP, Warszawa 1994.
 6. R. Janiuk, K. Skrok. Chemia i my. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej. WSiP, Warszawa 1995.
 7. R. Janiuk, K. Skrok. Chemia i my. Zeszyt dla ucznia klasy 8 szkoły podstawowej. Semestr pierwszy. WSiP, Warszawa 1995.
 8. R. Janiuk, K. Skrok. Chemia i my. Zeszyt dla ucznia klasy 8 szkoły podstawowej. Semestr drugi. WSiP, Warszawa 1995.
 9. R. Janiuk, K. Skrok. Chemia 8 i my. Książka nauczyciela szkoły podstawowej - komentarz metodyczny. WSiP, Warszawa 1996.
 10. A. Bogdańska-Zarembina, A. Burewicz, R. M. Janiuk, K. Skrok, J. Sobczak. Program nauczania chemii dla szkoły podstawowej. WSiP, 1996 (Zatwierdzony do użytku przez MEN w dniu 27.09. 1996).
 11. R. M. Janiuk, K. Skrok. Chemia i my. Podręcznik gimnazjum. WSiP S.A. Warszawa, 1999 r.
 12. R. M. Janiuk, K. Skrok. Chemia i my. Zeszyt gimnazjalisty 1. WSiP S.A. Warszawa, 1999 r.
 13. R. M. Janiuk, K. Skrok. Chemia i my. Książka nauczyciela. WSiP S.A. Warszawa, 1999 r.
 14. A. Burewicz, R.M. Janiuk, K. Skrok, J. Sobczak. Chemia i my. Gimnazjum, Program nauczania. WSiP S.A. Warszawa, 1999 r.
 15. R. M. Janiuk, K. Skrok. Chemia i my. Zeszyt gimnazjalisty 2. WSiP S.A., Warszawa 2000.
 16. K. Łopata, K. Skrok. Przedmiotowy System Oceniania z chemii dla gimnazjum do cykli edukacyjnych Chemia w Gimnazjum oraz Chemia i My. WSiP S.A. Warszawa 2002.
 17. Praca zbiorowa „Chemia w gimnazjum. Chemia i my.” Scenariusze lekcji. Karty pracy. WSiP Warszawa 2004
 18. K. Skrok, Cele wychowawcze w kształceniu chemicznym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008
Artykuły i komunikaty:
 1. K. Skrok. Powtarzanie i utrwalanie wiadomości z chemii w kl. VIII. Chemia w Szkole nr 2, 1981, s. 89-92
 2. K. Skrok. Znaczenie zintegrowanej wiedzy o materii w programie szkoły podstawowej. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem. Sekcje III-VIII. Szczecin 1990, str. 282
 3. K. Skrok - Kształtowanie struktur pojęciowych w nauczaniu chemii - Chemia w Szkole nr 5, 1990, s. 257-260.
 4. K. Skrok Struktura pojęciowa działu "Związki chemiczne w życiu codziennym" w: Chemia w życiu codziennym. Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 1991, Vol. 2, str. 370-377.
 5. R.M. Janiuk, K. Skrok. Poznawcze i dydaktyczne funkcje teorii atomistyczno-cząsteczkowej w opinii nauczycieli chemii. Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem. Kraków 1991, Z. 5, s. 36.
 6. K. Skrok - Zajęcia z dydaktyki chemii na 3-letnich dwukierunkowych, zawodowych studiach nauczycielskich. Materiały Zjazdu Naukowego PTCh i SITPChem, Z. 5, s. 37, Kraków 1991
 7. K. Skrok. Chemia w szkole podstawowej jako przedmiot przyrodniczy, związany z życiem codziennym. Materiały i Sprawozdania. Zeszyt 24, Koncepcje nauczania chemii w nowym systemie polskiego szkolnictwa. Wyd. Nauk. WSP Kraków 1992, str. 99-105.
 8. R.M. Janiuk, K. Skrok. Cognivite and Didactic Functions of Atomic Theory in the Opinion of Chemistry Teachers. Materiały 1-st Eur. Conf. on Res. in Chem. Educ. Montpellier 1992, Komunikat nr 1-15.
 9. K. Skrok. Koncepcja pierwszego działu autorskiego programu chemii dla szkoły podstawowej. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem. Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Białystok 1992
 10. K. Skrok. O utrwalaniu strukturalnym nieco inaczej. Chemia w Szkole, Nr 3, str. 156-160, 1993.
 11. K. Skrok. Problemy ekologii, a wiedza chemiczna uczniów w szkole podstawowej. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem w Toruniu, 1993.
 12. K. Skrok. Problemy ekologii wody. Materiały VIII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii "Ekologiczne znaczenie wody" - Borowice 1993, WydawnictwoOFEK, Jelenia Góra.
 13. K. Skrok, R.M. Janiuk. Nowe rozwiązanie metodyczne w zestawie do nauczania chemii dla kl. VII. Materiały z Jubileuszowego Zjazdu Naukowego PTChem., Warszawa 1994.
 14. R.M. Janiuk, K.Skrok, How to make pupils understand better the basis of chemistry. Book of abstracts, 13 International Conference on Chemical Education 1994, Puerto Rico, s. 11.
 15. R. M. Janiuk, K. Skrok. Nowy zestaw książek do nauczania chemii w klasie 7. Chemia w Szkole, Nr 3, str. 187-189, 1994.
 16. R. M. Janiuk, K. Skrok. New curriculum and textbook for teaching chemistry in Primary Schools in Poland Materiały z 1 Sympozjum. Contemporary Trends in Science and Technology Education. Estonia 15-18 May, 1995, s. 20
 17. K. Skrok. Kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej uczniów na przykładzie gleby - jednego z ekosystemów przyrody. Materiały IX Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Sobieszewo, czerwiec 1995.
 18. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K. Skrok. Problemy związane ze zintegrowanym nauczaniem przedmiotów przyrodniczych. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SITPChem, Poznań, 1996
 19. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K. Skrok. Projekt zmodernizowanego programu zajęć z metodyki nauczania chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SITPChem, Poznań, 1996
 20. K. Skrok, R. M. Janiuk. Utrwalanie na lekcjach chemii wiedzy z przedmiotów przyrodniczych. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SITPChem, Poznań, 1996
 21. R. M. Janiuk, K. Skrok. Koncepcja zintegrowanego kształcenia nauczycieli podczas 3-letnich studiów zawodowych o specjalności chemia z fizyką. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SITPChem, Poznań, 1996
 22. K. Skrok, Janiuk R. M.. A textbook as an important element of modernized teaching of chemistry. Materiały z II Sympozjum IOSTE Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Science and Technology Education for Social and Economic Development - Lublin 2-5 czerwca 1997 r. s.84-85
 23. K. Skrok. Koncepcja lekcji utrwalającej w klasie 8, nawiązująca do problematyki "Chemia a żywność". Materiały X Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Chemia a Żywność. Kiekrz k/Poznania 6-10 czerwca 1997, str. 356-361
 24. K. Skrok. Uczyć chemii, to również wychowywać. Chemia w Szkole Nr 4, s. 229-236, 1997
 25. K. Skrok, R.M. Janiuk. Kształcenie i rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną. Materiały XL Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Gdańsk, 22-26.09.1997
 26. K. Skrok. II Sympozjum IOSTE Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Lublin '97. Chemia w Szkole nr 5, 1997, s. 328-330.
 27. K. Skrok. Związki chemiczne w żywieniu - scenariusz lekcji powtórzeniowej w klasie 8. Chemia w Szkole nr 2, 1998, s. 91-97.
 28. J. W. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K. Skrok. Testing of Practical Skills as an Element of the Methods of Chemistry Teaching Examination. Book of Abstracts 1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, 1998 s. 112.
 29. K. Skrok. Active Methods of Chemistry Teachers Education. Book of Abstracts 1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, 1998 s. 143
 30. K. Skrok. Aktywne metody kształcenia nauczycieli chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SiTPChem, (XLI) 14-18 września Wrocław 1998, s. 308
 31. K. Skrok. Jak sprawdzać umiejętności studentów z zakresu metodyki nauczania chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SiTPChem, (XLI) 14-18 września Wrocław 1998, s. 309
 32. K. Skrok, A. Kamińska-Ostęp, R. Porzak. Diagnosis of Personality as an Element of Teachers' Education. Programme and Abstracts Symposium Education of Science Teachers, Nałęczów, Poland 16-18.10.1998, str. 33.
 33. K. Skrok. Efektivnost' nových metodických koncepcii vo vyučovani chémie. Zbornik Medzinárodná konferencia DIDCHEM 98 "Aktuálne problémy vyučovania chémie v ZŠ a SŠ", Tatranská Štrba7-9.10.1998, s. 60-67.
 34. K. Skrok, R.M. Janiuk. Kierunki doskonalenia nauczycieli dla potrzeb zreformowanego szkolnictwa. XI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Polska chemia w Unii Europejskiej, Kiekrz 1999 s. 278
 35. K. R. Skrok, H. Čtrnactova. "Badanie osiągnięć uczniów w zakresie rozumienia i posługiwania się wiedzą chemiczną z zastosowaniem podstawowych teorii chemicznych. W: Aktualne problemy edukacji chemicznej. Uniwersytet Opolski, Opole 1999, s. 149-155
 36. H. Čtrnáctová", K. Skrok, K. Hadrbolcová and P. "Mikšovská. “Zastosowanie testów dydaktycznych do oceny poziomu myślenia chemicznego uczniów. W: Aktualne problemy edukacji chemicznej. Uniwersytet Opolski, Opole 1999, s. 144-148
 37. K. Skrok. Konstruktywistyczne wprowadzanie pojęć, a proces uczenia się chemii. W: Materiały Jubileuszowego Zjazdu Naukowego PTCh i SITPChem, 10-15.09.2000
 38. R. M. Janiuk, K. Skrok. Obudowa internetowa do podręcznika “Chemia i my” z pakietu edukacyjnego dla gimnazjum. W: Chemia w Szkole nr 5, s. 253-258, 2000
 39. K. Skrok. Metody aktywizujące w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, w: Materiały Sympozjum Naukowo-Dydaktycznego “Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej”, Lublin 11-13.02. 2000
 40. K. Skrok. Studia podyplomowe – wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli chemii. Chemia w Szkole nr 1, s. 58-59, 2001
 41. K. Skrok. Realizacja celów wychowawczych poprzez nauczanie chemii w świetle standardów wymagań egzaminacyjnych. Materiały XLIV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Katowice 2001
 42. K. Skrok. Metody aktywizujące w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. w: Materiały Sympozjum Naukowo-Dydaktycznego (Lublin 2000) “Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej”. Wyd. UMCS Lublin 2002, s. 121-124.
 43. Z. Kloc, K. Skrok. Praktyki przedmiotowo-metodyczne w opinii studentów chemii. w: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (Kraków 2000) „Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły. Wyd. Naukowe AP, Kraków 2002, s. 167-171
 44. K. Skrok. Motywacyjna rola studenckich praktyk przedmiotowo-metodycznych. w: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (Kraków 2000) „Miejsce i rola praktyk pedagogicznych w przygotowaniu nauczycieli dla zreformowanej szkoły”. Wyd. Naukowe AP, Kraków 2002, s 373-377
 45. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, A. Kamińska-Ostęp, K. Skrok. Kształcenie umiejętności zawodowych przyszłego nauczyciela chemii. w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Kraków 2002, s. 996
 46. K. Skrok Jak zapoznawać studentów z metodą nauczania i jej wpływem na proces kształtowania struktury wiedzy uczniów w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem. i SITPChem., Kraków 2002, s. 1007
 47. K. Skrok, M. Mazur, R. M. Janiuk. Badania wpływu doboru i układu treści nauczania na realizację celów wychowawczych w procesie nauczania chemii. w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Kraków 2002, s. 1008
 48. K. Skrok. Realizacja celów wychowawczych w procesie nauczania chemii w świetle prowadzonych badań. Chemia w Szkole 2 (2003) s. 76-85
 49. K. R. Skrok. Czynniki wpływające na realizację celów wychowawczych w procesie nauczania chemii. w: Materiały XII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii „Różne oblicza chemii u progu XXI wieku” Sucha Beskidzka-Kraków 2003, s. 66-69
 50. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, K. Skrok. Sylwetka zawodowa nauczyciela chemii. w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003, s. 1080
 51. K. Skrok, P. Ślązak, R. M. Janiuk. Kształtowanie całościowego obrazu przyrody w procesie nauczania chemii. w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003. s. 1068
 52. K. Skrok, B. Ślązak, R. M. Janiuk. Rola pojęć z zakresie teorii atomistycznej w konstruktywistycznym kształtowaniu struktury wiedzy chemicznej uczniów w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003. s. 1064
 53. J. W. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K. R. Skrok. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli chemii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sbornik prednasek z mezinarodni konference konane 20-22 kvetna 2003 v Roznove pod Radhostem. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani ucitelu chemie. Ostrava 2003
 54. K. R. Skrok. Kształcące, wychowawcze i przyrodnicze aspekty w doskonaleniu nauczycieli chemii. Sbornik prednasek z mezinarodni konference konane 20-22 kvetna 2003 v Roznove pod Radhostem. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani ucitelu chemie. Ostrava 2003
 55. K. R. Skrok. Metody aktywizujące w kształceniu nauczycieli. Sbornik prednasek z mezinarodni konference konane 20-22 kvetna 2003 v Roznove pod Radhostem. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani uciteluchemie. Ostrava 2003
 56. K. Skrok. Influence of teaching contents structure on the aims achieved in chemical education. Preliminary reports presented during XLVI Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Lublin, Poland. Annals of the Polish Chemical Society 2003, Vol. 2, s. 872-876
 57. K. Skrok. Structure of contents and strategy of solving problem task integrating pupils’ science knowledge. Proceedings of the 11th IOSTE Symposium July 2004, Lublin, Poland, s. 277
 58. K. Skrok. Problems tasks in constructivist formation of pupils science knowledge. Proceedings of the 11th IOSTE Symposium July 2004, Lublin, Poland, s. 279
 59. K. Skrok. Edukacja filozoficzna uczniów w gimnazjum, podczas realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej na temat: “Gleba w przyrodzie”. w: MateriałyZjazdowe tom. III, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem Wrocław, 2004, s. 1119
 60. K. Skrok, K. Ciepłowska, R. M. Janiuk. Postawy i zachowania uczniów jako efekt nauczania chemii, w świetle prowadzonych badań. w: Materiały Zjazdowe, Tom III, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Wrocław, 2004, s. 1098
 61. K. Skrok. Test sprawdzający zintegrowaną wiedzę w gimnazjum. Chemia w Szkole Nr 2, 2004 s. 96-103
 62. R. M. Janiuk, K. Skrok. Płyta CD-ROM jako pomoc w pracy nauczyciela chemii w gimnazjum. Biuletyn klubu nauczycieli – Pomagamy uczyć. 1 (2005) 16-19
 63. K. Skrok. Educational skills of prospective chemistry teachers. Book of Abstracts „European variety in chemistry education” Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Kraków (2005) 29-32
 64. K. Skrok. Research of Education Process in Chemistry Teaching. Annals of the Polish Chemical Society. Wrocław, Poland, Vol. 3 (2004) 1203-1206
 65. K. Skrok. Rozwijanie zainteresowań uczniów procesami zachodzącymi w najbliższym otoczeniu, w przyrodzie – a kształcenie postaw i zachowań. Materiały XLVIII Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem., Poznań (2005) S11-K24
 66. K. Skrok Różne drogi rozwiązywania tego samego problemu – koncepcja metodyczna lekcji. Materiały XLVIII Zjazdu Naukowego PTChem. i SITPChem., Poznań (2005) S11-P3
 67. K. R. Skrok, R. M. Janiuk. Rola chemii w kształceniu postaw i zachowań uczniów, jako elementu ich wiedzy przyrodniczej i społecznej. Vedy o výchove a vzdelávani. Aktuálne vývojove trendy vo vyučovani prirodných vied. Zbornik Pedagogickiej fakulty Trnavskej univerzity. 2005, no. 9, s. 143-146
 68. K. Skrok. Development of pupils’ interest in the processes occurring in the closest environment, in nature and formation of their attitudes and behaviours in teaching chemistry. Annals of the Polish Chemical Society. Poznań, Poland, Vol. II (2005) 532-535.
 69. K. Skrok. Wartości w nauczaniu chemii. Materiały XIII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, (2006) 81-85.
 70. K. Skrok. Tworzenie sytuacji sprzyjających uczeniu się na lekcjach chemii. Materiały XIII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka (2006)183-186.
 71. K. Skrok. Chemistry teaching contents and its role as a subject of liberal knowledge in the junior secondary school in the light of research. Book of Abstracts II International Conference “Research in didactics of chemistry – Extended with the Research in Didactics of the Sciences”. Pedagogical University of Kraków (2006) 50.
 72. K. Skrok. Role of chemistry lesson to enable pupils getting to know themselves and guiding development of their personalities. Book of Abstracts II International Conference “Research in didactics of chemistry – Extended with the Research in Didactics of the Sciences”. Pedagogical University of Kraków, (2006) 67
 73. K. Skrok. Formation of pupils’ ecological responsibility and chemistry teaching contents in Junior Secondary School. Book of Abstracts 8th European Conference on Research in Chemical Education, Budapeszt, Węgry, (2006) 163-164.
 74. K. Skrok. Cechy współczesnego podręcznika chemii dla gimnazjum i jego rola w edukacji przyrodniczej. Materiały konferencji naukowej: „W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego”. Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Lublin (2006) 11.
 75. K. Skrok, (2007), Book reviews/Resenas de libros: Science and Technology Education for a Diverse World Dilemmas, needs and partnerships. Edited by: Ryszard M. Janiuk and Elwira Samonek-Miciuk Maria Curie Skłodowska, University Press, in Journal of Science Education Revista de Educación en Ciencias.No 1, vol. 8 p. 59
 76. K. Skrok, (2007) Cele wychowawcze w nauczaniu chemii w opinii nauczycieli a ich realizacja w świetle prowadzonych badań, w: ScienEdu, Aktualne trendy vo vyučovani prirodovedných predmetov, Bratislava, s.361 365
 77. K. Skrok, (2007), Zadania problemowe w programie komputerowym „Chemia w gimnazjum”, w: ScienEdu, Aktualne trendy vo vyučovani prirodovedných predmetov, Bratislava, s. 453 – 455
 78. K. Skrok, (2007), Formations of pupils’ attitudes and behaviours in chemistry teaching. Formación de valores y actitudes de los estudiantes en educación química in Journal of Science Education Revista de Educación en Ciencias.No 2, vol. 8, p. 107-110
 79. K. Skrok; (2008), Cele wychowawcze realizowane na lekcjach chemii w gimnazjum, Biuletyn Klubu Nauczyciela „Pomagamy uczyć”, Chemia Nr 1/2008, Wydawca: WSiP S.A.
 80. K. Skrok. Nauczyciel chemii - wychowawcą. Materiały 51 Zjazdu PTChem i SiTPChem, Opole 2008, S10-WS-02.
 81. K. Skrok. Aspekty wychowawcze w nauczaniu chemii a jej rola w kształceniu ogólnym. Ciekawa Chemia. Poradnik Nauczyciela. Materiały metodyczne do lekcji chemii. WSIP (2009) 3-10.

Wykaz publikacji - dr Janina Mikulska

Książki:

 1. J. Mikulska, L. Nędzyński. Zbiór zadań z chemii dla klas 7 i 8. WSiP, Warszawa 1988.
 2. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zadania w nauczaniu chemii. WSiP, Warszawa 1988.
 3. J. Mikulska, M. Jurak, Technika i metodyka szkolnego eksperymentu chemicznego, Podręcznik dla studentów III i IV roku studiów chemicznych o specjalności nauczycielskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998

Artykuły i komunikaty:

 1. L. Nędzyński, J. Mikulska. Problemy dydaktyczne rozwiązywania zadań chemicznych. Chemia w Szkole 27, 1981, s. 33
 2. L. Nędzyński, J. Mikulska. Funkcje dydaktyczne zadań chemicznych. Chemia w Szkole 27, 1981, s. 73.
 3. J. Mikulska, L. Nędzyński. Kształcenie praktycznych umiejętności chemicznych. Chemia w Szkole 27, 1981, s. 253
 4. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zastosowanie zadań do kontroli I oceny osiągnięć uczniów. Chemia w Szkole 28, 1982, s. 32.
 5. J. Mikulska. Atomistyczno-cząsteczkowa budowa materii w klasie VII. Chemia w Szkole 29, 1983, s. 32.
 6. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zastosowanie zadań do realizacji działu Pierwiastki metaliczne w klasie VII. Chemia w Szkole 29, 1983, s. 144.
 7. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zastosowanie zadań do realizacji działu “Powietrze. Tlen.” W klasie VII. Chemia w Szkole 29, 1983, s. 187.
 8. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zastosowanie zadań do realizacji działu “Woda. Wodór” w klasie VII. Chemia w Szkole 29, 1983, s. 237.
 9. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zastosowanie zadań do realizacji działu “Związki metali z chlorem i siarką”. Chemia w Szkole 30, 1984, s. 25.
 10. L. Nędzyński, J. Mikulska. Demonstracje I ćwiczenia z zakresu energetyki reakcji chemicznych. Materiały Wiosennej Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Energetyka reakcji chemicznych. IKN-ODBN Wrocław 1983, s. 133.
 11. L. Nędzyński, J. Mikulska. Eksperyment chemiczny w nauczaniu zagadnień katalizy. Materiały Wiosennej Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Kinetyka i kataliza. IKN-ODN, Wrocław 1984, s. 97.
 12. J. Mikulska, L. Nędzyński. Zbiór zadań z chemii dla klas 7 I 8. WSiP, Warszawa 1988.
 13. L. Nędzyński, J. Mikulska. Zadania w nauczaniu chemii. WSiP, Warszawa 1988.
 14. J. Mikulska. Metodyka pisania konspektów z zastosowaniem teorii czynności na przykładzie zagadnień z chemii życia codziennego. VI Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii. Karpacz-Bierutowice 1989.
 15. J. Mikulska. Cele operacyjne w procesie kształcenia. Część I – Realizacja nowego materiału nauczania. Chemia w Szkole 1-2, 1990, s. 33.
 16. J. Mikulska. Zastosowanie celów operacyjnych w procesie kształcenia. Część II – Utrwalanie i kontrola osiągnięć uczniów. Chemia w Szkole 3, 1990, s. 117.
 17. J. Mikulska, M. Jurak. Zastosowanie celów operacyjnych do określania wymagań programowych. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh, Kraków 1991, Zeszyt 5, s. 39.
 18. J. Mikulska. Konstruowanie programów kształcenia dla potrzeb współczesnego szkolnictwa. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh, Kraków 1991, Zeszyt 5, s. 38.
 19. J. Mikulska, M. Jurak. Planowanie realizacji treści nauczania z dydaktyki chemii na przykładzie zajęć laboratoryjnych. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh, Kraków 1991, Zeszyt 5, s. 40.
 20. J. Mikulska. Zajęcia seminaryjne z dydaktyki chemii. Materiały i Sprawozdania. Zeszyt 23. Treści, metody I środki stosowanie w realizacji ćwiczeń z dydaktyki chemii. Wyd. Nauk. WSP, Kraków 1992, s. 160-162
 21. J. Mikulska. Zastosowanie folio- i fazogramów w nauczaniu zagadnień – Ekologiczne znaczenie powietrza. Materiały VII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Borowice 1992, s. 91-92.
 22. J. Mikulska. Rodzaje wód występujących w przyrodzie, ich skład i ochrona – propozycja stosowanie środków dydaktycznych. Materiały z VIII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii „Ekologiczne znaczenie wody”. Borowice 1993, s. 205-206.
 23. J. Mikulska, M. Jurak. Testy laboratoryjne z chemii. Część I “Substancje i ich przemiany”. Chemia w Szkole nr 4, 1995, s.
 24. J. Mikulska, M. Jurak. Testy laboratoryjne z chemii. Część II “Roztwory wodne”. Chemia w Szkole nr 5, 1995, s.
 25. J. Mikulska. Cele operacyjne w nauczaniu zagadnień z elektrochemii. Acta Universitatis Lodiensis. Folia Chimica 11, 1995, s. 91-98
 26. J. Mikulska, M. Jurak. Badanie umiejętności laboratoryjnych uczniów szkół podstawowych. Materiały IX Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Ekologiczne znaczenie gleby. Sobieszewo, 1995, s. 82-83.
 27. J. Mikulska, M. Jurak. Laboratoryjne metody kontroli wiadomości I umiejętności z zakresu treści programowych szkoły podstawowej. Materiały IX Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Ekologiczne znaczenie gleby. Sobieszewo, 1995, s. 84-85.
 28. D. Potapiuk, A. Betiuk, J. Mikulska. Skorelowane zajęcia przedmiotów przyrodniczych w klasie ekologicznej z zastosowaniem komputera z wbudowanym interfejsem UIA. Materiały IX Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Ekologiczne znaczenie wody.. Sobieszewo 1995, s. 252-253.
 29. J. Mikulska, M. Jurak. Testy laboratoryjne z chemii w szkole podstawowej. Część III. „Kwasy i Zasady”. Chemia w Szkole Nr 1, 1996, s. 28-35.
 30. J. Mikulska, M. Jurak, A. Kłos. Testy laboratoryjne z chemii w szkole podstawowej. Część IV. „Sole. Surowce pochodzenia mineralnego”. Chemia w Szkole Nr 2, 1996, s. 101-110.
 31. D. Potapiuk, A. Betiuk, J. Mikulska. Korelacja w programach przedmiotów przyrodniczych na przykładzie odczynu i pH roztworów. Chemia w Szkole Nr 4, 1996,. s. 227-231.
 32. J. Mikulska, M. Jurak, A. Kłos. Testy laboratoryjne z chemii w szkole podstawowej. Część V. „Węgiel i jego związki”. Chemia w Szkole Nr 1, 1997, s. 37-43
 33. J. Mikulska, M. Jurak. Testy laboratoryjne z chemii w szkole podstawowej. Część VI. “Alkohole. Kwasy karboksylowe. Estry”. Chemia w Szkole Nr 2, 1997, s. 113-119.

Wykaz publikacji - dr Mirosława Jurak
Książki:
 1. J. Mikulska, M. Jurak, Technika i metodyka szkolnego eksperymentu chemicznego, Podręcznik dla studentów III i IV roku studiów chemicznych o specjalności nauczycielskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998

Artykuły i komunikaty:

 1. L. Nędzyński, M. Jurak. Koncepcja realizacji tematu „Roztwory koloidalne” w kl. VII. Chemia w Szkole Nr 4, 1986, s. 197-203.
 2. M. Jurak. Zastosowanie środków dydaktycznych w nauczaniu zagadnień ochrony środowiska. Materiały V Wiosennej Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Bierutowice 1987, s. 279-283.
 3. M. Jurak. Zintegrowane zajęcia z dydaktyki chemii jako elementy praktycznego przygotowania do pracy nauczyciela. II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Chemii, Kraków 1988.
 4. M. Jurak, J. Bojarska. Zastosowanie środków dydaktycznych w nauczaniu działu „Atom i cząsteczka” w klasie VIII. Chemia w Szkole Nr 5, 1988, s. 277-281
 5. Z. Kloc, M. Jurak. Aktywizujące metody nauczania podczas realizacji wybranych zagadnień z działu klasy VIII „Związki chemiczne w żywieniu”. VI Wiosenna Szkoła Dydaktyki Chemii, Karpacz 1989.
 6. M. Jurak, Z. Kloc. Propozycja szczegółowego rozkładu materiału nauczania działu „Związki chemiczne w żywieniu” w klasie VIII. VI Wiosenna Szkoła Dydaktyki Chemii, Karpacz 1989.
 7. M. Jurak, Z. Kloc. Budowa chemiczna skorupy ziemskiej jako przykład korelacji wiedzy z chemii i geografii. Materiały Dorocznego Zjazdu PTCh. Szczecin 1990, s. 263.
 8. J. Mikulska, M. Jurak. Zastosowanie celów operacyjnych do określania wymagań programowych. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh, Kraków 1991, Zeszyt 5, s. 39.
 9. J. Mikulska, M. Jurak. Planowanie realizacji treści nauczania z dydaktyki chemii na przykładzie zajęć laboratoryjnych. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh, Kraków 1991, Zeszyt 5, s. 40.
 10. J. Mikulska, M. Jurak. Testy laboratoryjne z chemii. Część I “Substancje i ich przemiany”. Chemia w Szkole nr 4, 1995, s.
 11. J. Mikulska, M. Jurak. Testy laboratoryjne z chemii. Część II “Roztwory wodne”. Chemia w Szkole nr 5, 1995, s.
 12. J. Mikulska, M. Jurak. Badanie umiejętności laboratoryjnych uczniów szkół podstawowych. Materiały IX Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Ekologiczne znaczenie gleby. Sobieszewo, 1995, s. 82-83.
 13. J. Mikulska, M. Jurak. Laboratoryjne metody kontroli wiadomości I umiejętności z zakresu treści programowych szkoły podstawowej. Materiały IX Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Ekologiczne znaczenie gleby. Sobieszewo, 1995, s. 84-85.
 14. J. Mikulska, M. Jurak. Testy laboratoryjne z chemii w szkole podstawowej. Część III. „Kwasy i Zasady”. Chemia w Szkole Nr 1, 1996, s. 28-35.
 15. J. Mikulska, M. Jurak, A. Kłos. Testy laboratoryjne z chemii w szkole podstawowej. Część IV. „Sole. Surowce pochodzenia mineralnego”. Chemia w Szkole Nr 2, 1996, s. 101-110.
 16. J. Mikulska, M. Jurak, A. Kłos. Testy laboratoryjne z chemii w szkole podstawowej. Część V. „Węgiel i jego związki”. Chemia w Szkole Nr 1, 1997, s. 37-43
 17. J. Mikulska, M. Jurak. Testy laboratoryjne z chemii w szkole podstawowej. Część VI. “Alkohole. Kwasy karboksylowe. Estry”. Chemia w Szkole Nr 2, 1997, s. 113-119.

Wykaz publikacji - mgr Jolanta Błachewicz

Artykuły i komunikaty:

 1. L. Nędzyński, J. Błachewicz. Doświadczenia fotochemiczne w szkole średniej. Chemia w Szkole. 26, s. 250-253 (1980).

Wykaz publikacji - mgr Jadwiga Szymańska

Artykuły i komunikaty:

 1. L. Nędzyński, J. Szymańska. Wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiadomości. Chemia w Szkole. 26, s. 143-149 (1980).

Wykaz publikacji - mgr Stanisław Ukalski

Artykuły i komunikaty:

 1. L. Nędzyński, S. Ukalski. Pokaz flotacji pianowej. Chemia w Szkole. 20, s. 95-98 (1974).
 2. S. Ukalski, Film na lekcjach chemii, Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego, Nr 1-2/1979, s. 45-50

Wykaz publikacji - mgr Andrzej Rogowski

Książki:

 1. Podręczniki dla klasy I i II LO oraz techników i liceów zawodowych wydane przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Wykaz publikacji - doktorant ZDCh - mgr Piotr Mazur
 1. P. Mazur. Problemy z opanowywaniem przez uczniów zagadnień odnoszących się do równowagi chemicznej reakcji w roztworach wodnych. 55 Zjazd PTCh i SITPChem. Białystok, 16-20.09.2012, s. 439
 2. P. Mazur, J. Meszko. Chemia. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy. Książka dla nauczyciela szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon sp. z o.o., 2012