Katedra Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii

kierownik: dr hab. Renata Łyszczek, prof. UMCS
- dr hab. Renata Łyszczek prof. UMCS
- prof. dr hab. Stanisław Pikus
- prof. dr hab. Anna Kozioł
- dr hab. Beata Cristóvão prof. UMCS
- dr hab. Agata Bartyzel
- dr hab. Daniel Kamiński
- dr Agnieszka Ostasz
- dr Liliana Mazur
- dr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk
- dr Barbara Mirosław
- mgr Dariusz Osypiuk