Katedra Chemii Analitycznej

kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

- prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
- prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk
- prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
- dr hab. Jolanta Nieszporek
- dr hab. Cecylia Wardak
- dr hab. Joanna Lenik
- dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska prof. UMCS
- dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko prof. UMCS
- dr Iwona Gęca
- dr Joanna Dobrzyńska
- dr Dorota Gugała-Fekner
- dr Mateusz Ochab
- mgr Marzena Adamczyk