Aktualności 2009/2010

Aktualności Wydziału Chemii 2009/2010

Nowsze: Aktualności 2010/2011


Zmarł  Dr Jan Wójcik (2010-07-27, aktualiz. 2010-07-28)
W dniu wczorajszym odszedł od nas po cięzkiej zasłużóny pracownik naszego Wydziału, dr Jan Wójcik. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 lipca br. o godz. 16:00 w Konopnicy. Zobacz nekrolog.
Sympozjum "Zjawiska Międzyfazowe wczoraj dziś i jutro"(aktualiz. 2010-07-14)
UWAGA! Przedłużono termin rejestracji do 15 sierpnia 2010! Więcej poniżej i na stronie internetowej sympozjum vega.umcs.lublin.pl/ptchem/symp/.
Sympozjum ICMTT-33(2010-06-18)
W dniach 27 - 29 czerwca 2011 roku w Zamościu odbędzie się 33 Miedzynarodowa Konferencja nt "Microbalance and Thermoanalytical Techniques" (ICMTT-33) współorganizowane przez Wydział Chemii UMCS i Oddział Lubelski PTChem. Wstępna rejestracja do 28 lutego 2011 r. Więcej na stronie www: icmtt.umcs.lublin.pl.
Sympozjum "Zjawiska Międzyfazowe wczoraj dziś i jutro"(2010-06-11)
W dniach 1 - 2 października 2010 roku na Wydziale Chemii UMCS odbędzie się Sympozjum "Zjawiska Międzyfazowe wczoraj dziś i jutro" poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Waksmundzkiego. Sympozjum jest współorganizowane przez Wydział Chemii UMCS, Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej UM Lublin i Oddział Lubelski PTChem. Rejestracja do 19 lipca 2010 r. Wszystkie infromacje (program, formularz rejestracyjny) dostępne są na stronie internetowej sympozjum vega.umcs.lublin.pl/ptchem/symp/.
Nasze projekty europejskie (2010-06-09)
W zakładce Fundusze europejskie / Nasze projekty dostępne są szczegółówe dane i opisy realizowanych na Wydziale Chemii projektów finansowanych ze środków UE.
Zaktualizowano dane nt. projektu Centrum nanomateriałów funkcjonalnych o wartości prawie 45 mln zł oraz dodano informację o projekcie IRAFC.
Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce ..."(2010-06-08)
W dniach 8 - 10 czerwca 2010 roku na Wydziale Chemii UMCS odbywa się trzecie Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości" Wszystkie infromacje dostępne są na stronie internetowej sympozjum npms.umcs.lublin.pl.
Zmarł  Prof. Jan Rayss (2010-05-24, akt. 2010-05-25)
W dniu dzisiejszym rano odszedł od nas po cięzkiej chorobie profesor naszego Wydziału, dr hab. Jan Rayss, prof UMCS. Pożegnanie Profesora odbędzie się 27 maja o godz. 13:00 na Wydziale Chemii a uroczystości żałobne o godz. 15:00 w Kaplicy Cmentarza na Majdanku. Zobacz nekrolog.
Szkoła Techniki Próżniowej (2010-05-24)
W dniach 19-23.07 b.r. w Krakowie jest organizowana IV Szkoła Techniki Próźniowej (organizatorzy: Instytut Fizyki UJ, Polskie Towarzystwo Próźniowe; równolegle odbywają się konferencje ICACS-24 i COSIRES-10). Rejestracja do 15.06.2010 r. 
Godziny rektorskie 11 maja (2010-05-08)
Informacja w/s godzin rektorskich w Dniu Kariery Chemika 11.05.2010 r. (wtorek 12:00-14:00) znajduje się w tutaj.
Dzień Kariery Chemika 11 maja (2010-05-08)
RWSS WCh zaprasza na Dzień Kariery Chemika w godz. 12:00-14:00 i 16:30-19:00 w dniu 11 maja b.r. (zob.więcej). W godzinach 12:00-14:00 ogłoszone są godziny rektorskie .
Czasopisma Nature Publishing (2010-03-26)
Dziekan Wydziału Chemii informuje o udostępnieniu dla pracowników Wydziału testowego (do 30 czerwca 2010 r.) pełnego dostępu do czasopism wydawnictwa Nature Publishing Nature (w tym Nature, Nature Chemistry, Nature Materials, Polymer J., Nature Physics itd. - zob. pełną listę czasopism).  Korzystanie z baz jest możliwe przy wykorzystaniu komputera z sieci umcs.lublin.pl lub poprzez kanał VPN (opis instalacji: tutaj - wymaga rejestracji w OIN BG UMCS - pracownicy / studenci - i logowania). Wiecej w zakładce E-źródła/Czasopisma/Serwisy Biblioteki głównej UMCS.
Zobacz także zakładkę Czasopisma chemiczne (serwis WCh).
Godziny rektorskie 6 maja (2010-04-29)
Informacja w/s godzin rektorskich w dniu 6.05.2010 r. (czwartek, od 15:00) znajduje się w tutaj.
Godziny rektorskie 10 maja (2010-04-29)
Informacja w/s godzin rektorskich w dniu 10.05.2010 r. (środa, 9:00-18:00) znajduje się w tutaj.
Odwołanie zajęć 17-18 kwietnia (2010-04-16)
W związku z uroczystościami żałobnymi ofiar katastrofy J.M. Rektor odwołał zajęcia w dniach 17-18 kwietnia b.r.
Odwołanie zajęć 10-11 kwietnia (2010-04-10)
W związku z żałobą narodową J.M. Rektor odwołał zajęcia w dniach 10-11 kwietnia b.r.
Wykład nt. zastosowania Excela w naukach ścisłych (2010-04-10)
12 kwietnia b.r. o 10:00 w sali M Wydziału Chemii dr Maciej Gonet (Wydział Chemii, Politechnika Śląska) na zaproszenie PTChem O/Lublin wygłosi wykład nt. "EXCEL – znany czy nieznany?". Dr Gonet jest m.in. autorem książki pt. "Excel w obliczeniach naukowych i technicznych" (2009). Więcej na stronie www PTChem O/Lublin.
Historia Wydziału Chemii (2010-04-07)
Na stronie Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej został opublikowany artykuł nt. historii powstania Wydziału Chemii. Artykuł powstał na podstawie wspomnień profesora Kazimierza Sykuta (w przeszłości kierownik Zakładu, dyrektor Instytutu Chemii i pierwszy Dziekan Wydziału).
Czasopisma RSC i Wiley (2010-03-26)
Dziekan Wydziału Chemii informuje o udostępnieniu dla pracowników Wydziału pełnego dostępu do czasopism The Royal Chemical Society (RSC) (np. PCCP, Faraday Transactions - w tym archiwalne) oraz dostępu do czasopism wydawanictwa Wiley-Blackwell. Inne ważne wcześniej udostępnione serwisy zapewniające pełny dostęp przynajmniej do części zasobów to m.in. baza czasopis America Chemical Society (ACS) (np. Langmuir, J Phys Chem, JACS), baza AIP/IPS (np. J Chem Phys), Nature, ScienceDirectOnSite (wyd. Elsevier, Springer, AP, Kluwer), Scopus (wyd. Elsevier). Korzystanie z baz jest możliwe przy wykorzystaniu komputera z sieci umcs.lublin.pl lub poprzez kanał VPN (opis instalacji: tutaj - wymaga rejestracji w OIN BG UMCS - pracownicy / studenci - i logowania). Wiecej w zakładce E-źródła/Czasopisma/Serwisy Biblioteki głównej UMCS.
Zobacz także zakładkę Czasopisma chemiczne (serwis WCh).
Akcja Charytatywna - podziękowanie (2010-03-24)
Akcja Charytatywna na rzecz Hospicjum - Podziękowanie (pdf).
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Chemii w imieniu swoim i Zarządu Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia składa serdeczne podziękowanie za włączenie się w Akcję i podzielenie się własnym groszem, wszystkim tym, którzy dali coś od siebie - nauczycielom akademickim, studentom, uczniom, odwiedzającym Wydział Chemii w ramach Drzwi Otwartych. Serdeczne podziękowania również Władzom Dziekańskim Wydziału Chemii za zgodę na przeprowadzenie Akcji.
Z wyrazami Wdzięczności
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Chemii

Drzwi Otwarte - podziękowanie (2010-03-22)
W imieniu kolegium Dziekańskiego wszystkim pracownikom i studentom Wydziału Chemii zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Drzwi Otwartych na naszym Wydziale składam serdeczne podziękowania.
Prodziekan Wydziału Chemii
prof. dr hab. Stanisław Pikus 

Drzwi Otwarte i godziny rektorskie (2010-03-17)
Informacja w/s godzin rektorskich w dniu Otwartych Drzwi UMCS (piątek 19.03.2010 r., cały dzień) znajduje się w tutaj. Zobacz program Drzwi Otwartych na Wydziale Chemii: www.chemia.umcs.lublin.pl/DrzwiOtwarte 
Godziny rektorskie (2010-03-08)
Informacja w/s godzin rektorskich w dniu 10.03.2010 r (środa, 11:30-14:00) znajduje się w tutaj.
Problemy finansowe Olimpiady Chemicznej (2010-02-25)
Ze względu na cięcia budżetowe, organizatorzy Olimpiady Chemicznej otrzymali kilkukrotnie mniejszą dotację niż jest to niezbędne dla przeprowadzenia Olimpiady w 2010 r. W załączeniu pismo Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej w/s wsparcia Olimpiady Chemicznej poprzez przekazanie 1% swojego podatku.
Drzwi Otwarte UMCS (2010-02-05, aktualiz. 2010-02-22)
W dniu 19 marca 2010 r. w godz. 10:00-15:00 na Wydziale Chemii odbędą się Drzwi Otwarte UMCS (zobacz: www.chemia.umcs.lublin.pl/DrzwiOtwarte). W najbliżym czasie zostaną podane informacje o programie imprezy dot. Wydziału Chemii. Grupy zorganizowane proszone są o uprzednie zgłoszenie chęci uczestnictwa (zgłoszenia i informacje kontaktowe). Informacje i zdjęcia z Drzwi Otwartych 2008 i 2009 dostępne są w galeriach.
Program
10.15-14.00 Zwiedzanie laboratoriów naukowych
10.15-10.30 Spotkanie z Władzami Wydziału
10.30-11.00 Polimery - czyli wszystko co nas otacza - prof. dr hab. Barbara Gawdzik
11.00-11.40 Pokaz doświadczeń chemicznych - mgr Iwona Rusinek
12.00-12.40 Ochrona środowiska - naturalny wybór
13.00-13.40 Pokazy doświadczeń chemicznych - mgr Iwona Rusinek
14.00-14.30 Chemia życia codziennego czyli molekuły, które zmieniły świat - prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

Plany zajęć na semestr letni (2010-02-04)
Nowe plany zajęć są już dostępne (zob: plany).
Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii UMCS (2010-02-03, aktualiz. 2010-02-04)
W dniach 8-9 lutego b.r. odbędzie się kolejna wydziałowa konferencja sprawozdawcza. Rozpoczęcie konferencji w poniedziałek 8 lutego o godz. 9:00 w sali A (zob. szczegółowy program, pdf ). Zobacz też Raport z badań WCh za 2009 r.
Szkolenie BHP (2010-01-22)
OGŁOSZENIE: dnia 28.01.2010 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali 435 Collegium Chemicum odbędzie się dodatkowe szkolenie dla studentów kierunków Chemia i Ochrona środowiska nie mających zaliczenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy (zob. ogłoszenie pdf).
Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce ..."(aktualiz. 2010-01-15)
W dniach 8 - 10 czerwca 2010 roku na Wydziale Chemii UMCS odbędzie się kolejne Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości" Wszystkie infromacje i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej sympozjum npms.umcs.lublin.pl.
Stypendia naukowe dla doktorantów (2010-01-09)
Stypendia naukowe dla doktorantów finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zob. Fundusze Europejskie) - wnioski można składać w okresie 1-26 lutego b.r. (Nabór III) - szczegółowe informacje dostępna jest na stronie www Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (ogłoszenie naboru III).
Praca dla chemika/fizyka (2010-01-05)
W zakładce praca dostępne są 2 ogłoszenia o naborze na stanowisko pracy: pracownik inżynieryjno-techniczny (zobacz). Składanie dokumentów do 15 stycznia 2010 r.
Pokazy chemiczne (2009-12-16)
Informacja o pokazach chemicznych dostępna jest w zakładce Dla Szkół / Pokazy chemiczne (w przyszłości będzie to odrębna strona www). Oprócz informacji kontaktowych udostępniono takze filmy zarejestrowane w trakcie jednego z tegorocznych pokazów.
Chemia materiałowa w jęz. angielskim (2009-12-07)
W zakładce nt. ECTS umieszczono informator o treściach programowych kursu "Chemia materiałowa w języku angielskim".
Studencie, zostań Mikołajem (2009-11-30)
Erasmus Students Network (ESN) UMCS organizuje w dniach 30 listopada (poniedziałek od 10:30) - 2 grudnia (środa) zbiórkę maskotek i zabawek, słodyczy oraz art. papierniczych, a 3 grudnia (czwartek) kiermasz ręcznie wykonanych kartek świątecznych, obrazków, stroików i figurek. Zbiórka i kiermasz organizowane są na rzecz dzieci z domu dziecka „Pogodny Dom” w Lublinie (zobacz szczegóły).

Nasze projekty europejskie (2009-11-20)
W zakładce Fundusze europejskie / Nasze projekty dostępne są szczegółówe dane i opisy realizowanych na Wydziale Chemii projektów finansowanych ze środków UE.
Wkrótce rozpocznie się realizacja nowego projektu Centrum nanomateriałów funkcjonalnych o wartości prawie 45 mln zł.
Praca dla profesora (2009-11-16)
W zakładce praca dostępne są ogłoszenia o konkursach na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego (zobacz). Składanie dokumentów do 4 stycznia 2010 r.
Nowa galeria zdjęć (2009-11-16)
Udostępniono galerię zdjęć z ceremonii nadania stopnia Doktora Honoris Causa UMCS Profesorowi Gerhardowi Ertlowi (23.10.2009 w trakcie inauguracji roku akademickiego UMCS) oraz Jego udziału w konferencji naukowej "Nowoczesne techniki badania powierzchni i obszarów międzyfazowych" zorganizowanej w dniach 22-23.10.2009 r na Wydziale Chemii (współorganizatorzy: LTN, PTChem O/Lublin i Wydział Chemii UMCS).
Listy intencyjne (2009-10-30)
Wydział Chemii podpisał z kolejnymi podmiotami listy intencyjne dotyczące współpracy (zob. pełną listę):
  • PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. w Lublinie (w dniu 8.07.2009) www.ec.lublin.pl
  • Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach (w dniu 1.10.2009) www.ins.pulawy.pl
  • Centrum METAL Odczynniki Chemiczne - Midas Investments Sp. z o.o. Sp. komandytowa (w dniu 2.10.2009) www.odczynniki.com.pl
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie (30.10.2009) www.wios.lublin.pl

Konferencja z udziałem Noblisty(2009-10-01, aktualiz. 2009-11-16)
W dniach 22-23 października b.r. w Lublinie odbędzie się konferencja "Nowoczesne techniki badania powierzchni i obszarów międzyfazowych" współorganizowana przez LTN, PTChem O/Lublin i Wydział Chemii UMCS. Jednym z zaproszonych Gości jest laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. Gerhard Ertl, który w czasie trwania konferencji zostanie również Doktorem Honoris Causa UMCS (zob. Uchwałę Senatu). Szczegółowa informacja nt. konferencji dostępna jest na stronie Lubelskiego Oddziału PTChem (zob. program pdf). Zobacz galerię zdjęć.
Obchody 65-lecia UMCS (2009-10-14)
W dniach 21-24 października z okazji jubileuszu 65-lecia UMCS odbędzie się seria imprez w ACK Chatka Żaka (www.ack.lublin.pl) - wstęp wolny lub za niewielką opłatą (zobacz szczegóły).
Głosuj na nasz projekt!!! (2009-10-13)
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, studentem lub pracownikiem UMCS albo mieszkańcem regionu, czy też po prostu doceniasz rolę nauk przyrodniczych i chcesz poprzeć rozwój naszego Uniwersytetu i regionu, głosuj na nasz projekt rozwoju Wydziału Chemii i Wydziału BiNoZ (tylko do 17 października!). Zobacz więcej nt. projektu.
Sale dydaktyczne 2009/2010 (2009-10-02)
Zaktualizowano informację o rozkładach zajęć w poszczególnych salach dydaktycznych - zob. sale dydaktyczne. W celu skutecznego zarezerwowania sali należy zawsze skontakować się z Dziekanatem, p. 16.
Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce ..."(2009-10-02)
W dniach 8 - 10 czerwca 2010 roku na Wydziale Chemii UMCS odbędzie się kolejne Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości" Wszystkie infromacje dostępne są na stronie internetowej sympozjum npms.umcs.lublin.pl.
Konferencja "Nowoczesne techniki badania powierzchni i obszarów międzyfazowych"(2009-10-01)
W dniach 22-23 października b.r. w Lublinie odbędzie się konferencja "Nowoczesne techniki badania powierzchni i obszarów międzyfazowych" współorganizowana przez LTN, PTChem i Wydział Chemii UMCS. Szczegółowa informacja nt. konferencji i formularz rejestracyjny (do 10.10.2009 r) dostępna jest na stronie Lubelskiego Oddziału PTChem (pdf, zip/doc).
Godziny dziekańskie (2009-09-29)
Godziny dziekańskie w dniu 1 października 2009 r.:
do godz. 15:00
- dla studentów I ROKU kierunku chemia i ochrona środowiska
godz. 11:30-15:00
- dla pozostałych studentów WYDZIAŁU CHEMII UMCS

Plany zajęć i listy, opiekunowie na 2009/2010 - (2009-09-28)
Wszystkie plany zajęć i listy studentów są już dostępne na stronie WWW (zob. plany zajęć ...). Lista opiekunów poszczególnych lat studiów jest tutaj. Uwaga! Plany mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom.
Immatrykulacja studentów I roku WCh (2009-09-24, akt. 2009-09-28)
Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Chemii UMCS odbędzie się 1 października (czwartek) o godz. 12:00 w Auli A im. Profesora Jarosława Ościka w Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego (zobacz ogłoszenie, program i informację o wykładzie )
Uwaga! Studenci powinni zgłosić się wcześniej (od godz. 11:10 - w zależności od kierunku/specjalności) - zob. szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Starsze: Aktualności 2008/2009