Zespół ds. Jakości Kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii

 1. Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – przewodnicząca
 2. Dr hab. Agata Bartyzel, prof. uczelni
 3. Dr hab. Beata Cristóvão, prof. uczelni
 4. Dr hab. Bożena Czech
 5. Dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. uczelni
 6. Dr hab. Małgorzata Jurak
 7. Dr hab. Dorota Wianowska, prof. uczelni
 8. Dr hab. Cecylia Wardak
 9. Dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska
 10. Dr Damian Nieckarz
 11. Dr Sylwia Sowa
 12. Dr hab. Marta Worzakowska
 13. Mgr Agnieszka Grymuza
 14. Mgr Wiesława Cyrankiewicz
 15. Anna Wasilewska
 16. Klaudia Piwowarek