Wydział Chemii

Pracownicy Wydziału Chemii podlegający Dziekanowi Wydziału Chemii
(prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska):

Pracownicy techniczni:

 Pracownicy dydaktyczni:


Warsztaty Mechaniczne

  • Pracownicy techniczni:

    • Marek Kępowicz, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/4P, tel. 81 537 57 77

  • Pracownicy obsługi:

    • Roman Tadewicz, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/4P, tel. 81 537 57 77

Zobacz także listę pracowników Warsztatów w Książce adresowej uczelni.


Obiekt dydaktyczny "Chemia"

Zobacz także listę pracowników obsługi w Książce adresowej uczelni.