Wydział Chemii

Pracownicy Wydziału Chemii podlegający Dyrektorowi Instytutu Nauk Chemicznych

(prof. dr hab. Dorota Kołodyńska):

- mgr Agnieszka Lipke
- dr Jolanta Orzeł


Pracownicy Wydziału Chemii podlegający Dziekanowi Wydziału Chemii

(prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska):

- mgr Marzena Gęca
- dr Mariusz Grochowski
- dr Wojciech Stefaniak
- mgr Robert Ogonowski
- mgr Stanisław Radkiewicz
- mgr Małgorzata Pasicz
- mgr Halina Głuchowska
- mgr Iwona Rusinek
- dr Joanna Osypiuk-Tomasik
- mgr Anna Szmigielska
- Anna Flis
- dr Wiesława Ćwikła-Bundyra
- dr Teresa Urban
- dr Małgorzata Paszkiewicz
- Anna Chojnowska
- mgr inż. Paweł Grymuza
- Marek Krawczyk
- Marek Kępowicz
- Wiesław Jaszczuk
- Jarosław Kopeć

 


 

 Pracownia obróbki szkła

Marek Krawczyk, tel. 81 537 57 68 (Mała Chemia)

Warsztaty Mechaniczne

kontakt: Wiesław Jaszczuk, tel. 81 537 57 77

Lista pracowników Warsztatów Mechanicznych Wydziału Chemii

  • Pracownicy techniczni
    • Wiesław Jaszczuk, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/4P, tel. 81 537 57 77
    • Marek Kępowicz, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/4P, tel. 81 537 57 77
  • Pracownicy obsługi
    • Roman Tadewicz, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/4P, tel. 81 537 57 77

Zobacz także listę pracowników Warsztatów w Książce adresowej uczelni.


Obiekt dydaktyczny "Chemia"

Zobacz także listę pracowników obsługi w Książce adresowej uczelni.