Administracja Wydziału

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin
budynek tzw. "Mała Chemia", (zob. lokalizację),
parter: pok. 1, 2, 3, 4, 16, 16A,
e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl


Kierownik ds. administracji:

mgr Marzena Rębisz (pok. 1, pn - pt: 7:30 - 15:00), tel. 81-537-57-16


Asystent Dziekana

Małgorzata Pałasz (pok. 1 pn-pt 7:30 - 15:00) tel. 81 537-55-30


Asystent Dyrektora

lic. Paulina Niewęgłowska (pok. 16a,  pn-czw. 7:30 - 15:00 ) tel. 81 537-55-79


Stanowisko ds. obsługi badań naukowych i komercjalizacji

mgr Monika Biszczad (pok. 16a, pn-czw. 7.30-15.00) tel. 81 537-55-79


Stanowiska ds. finansowych i zamówień publicznych

mgr Wojciech Lamparski (pok. 2, pn-czw. 10.00-14.00), tel. 81-537-57-02

mgr Anna Zajączkowska (pok. 2, pn-czw. 10.00-14.00), tel. 81-537-55-34

mgr Janina Wójcik (pok. 2, pn - czw.t 10.00-14.00), tel. 81-537-55-34

Mieczysława Ewa Jakson (pok. 31 Pawilon Chemii Organicznej ul. Gliniana 33 tel. 81 524 22 51 wew. 135)

Ewa Głowacka (pok. 2, pn-czw. 10-14) tel. 81 537-57-02


Stanowiska ds. obsługi studenta i doktoranta

mgr Edyta Dudziak (pok. 4  pn-czw. 10.00-14.00) tel. 81 537-57-12

mgr Marzena Walczyńska (pok. 4  pn-czw. 10.00-14.00) tel. 81 537-57-12


Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia

mgr Agnieszka Grymuza (pok. 16  pn-czw. 10.00-14.00) tel. 81 537-57-14

mgr Wiesława Cyrankiewicz (pok. 16  pn-czw. 10.00-14.00) tel. 81 537-57-14


Stanowisko ds. informacji i promocji

mgr Anna Sałamacha (pok. 601a Collegium Chemicum, pn-czw. 10.00-14.00) tel. 81 537-56-85