Na program Szkoły składać się będzie 8 zamówionych wykładów plenarnych, sesja plakatowa dla nauczycieli, w trakcie której będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami oraz warsztaty służące doskonaleniu umiejętności zawodowych istotnych z punktu widzenia zmian zachodzących w edukacji chemicznej i oświacie. Tradycyjnie zapewniona będzie możliwość lepszego poznania się i integracji środowisk naukowego i nauczycielskiego w trakcie wieczornych spotkań i programu kulturalnego.

Ramowy program

20.06.2014 (piątek)

10.00

Otwarcie Szkoły  - Aula Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 1

10.30

Prof. dr hab. inż. Adam Proń 

Elektronika organiczna w 13 lat po Nagrodzie Nobla  (aula LO)

11.30

Przerwa kawowa

12.00

Prof. dr hab. Andrzej Kokowski 

Goci – szaleństwa lubelskiej archeologii (aula  LO)

14.00

Obiad

16.00

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

Kataliza i technologia chemiczna jako elementy postępu cywilizacyjnego

17.00

Przerwa kawowa

17.30

Dr Tomasz Pluciński

Modele fizyczne  przydatne w nauczaniu chemii

19.00

Kolacja grillowa

21.06.2014 (sobota)

9.00

Prof. dr hab. Janusz Solski

Chemia kliniczna we współczesnej medycynie

10.00

Dr Tomasz Pluciński

Ciekawe doświadczenia chemiczne (cz. I)

11.00

Przerwa kawowa

11.30

Dr hab. Michał Cyrański 

Wyzwania i ograniczenia współczesnej  krystalografii

12.30

Prof. dr hab. Krzysztof Woliński

Wymuszone zmiany strukturalne

w molekułach

13.15

Sesja plakatowa

13.45

Obiad

15.15

Dr Tomasz Pluciński

Ciekawe doświadczenia chemiczne (cz. II)

16.30

Wycieczka naukowo-dydaktyczna po Lasach Janowskich

20.30

Uroczysta kolacja

22.06.2014 (niedziela)

9.00

Warsztaty

10.30

Przerwa kawowa

11.00

Prof. dr hab. Hanna Gulińska,

Dr hab. Ryszard M. Janiuk

Dyskusja plenarna „Co możemy wspólnie zrobić dla edukacji chemicznej?”

12.00

Zakończenie Szkoły

12.30

Obiad