Dr Oleh Demchuk

Dr Oleh Demchuk

Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Paweł Kafarski - przewodniczący komisji - Politechnika Wrocławska,
 2. dr hab. Małgorzata Maciejewska - sekretarz komisji - UMCS, Lublin,
 3. prof. dr hab. Jacek Morzycki - recenzent - Uniwersytet w Białymstoku,
 4. dr hab. Karol Kacprzak, prof. nadzw. UAM - recenzent - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 5. prof. dr hab. Janusz Jurczak- recenzent - Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie,
 6. dr hab. Miłosz Pawlicki - członek komisji - Uniwersytet Wrocławski,
 7. prof. dr hab. Janusz Ryczkowski - członek komisji - UMCS, Lublin.

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 28.09.2016 r.
 2. Powołanie Komisji: 08.12.2016 r.
 3. Uchwała Komisji: 16.05.2017 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 22.05.2017 r.