Informacje dla studentów

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014:

dr Agata Bartyzel piątek 10:00-11:30
dr Beata Cristóvão  poniedziałek 10:30-12:00
dr Agnieszka Dziewulska-Kułaczkowska  urlop
dr hab. Wiesława Ferenc  czwartek 11:00-13:00
dr Mariola Iwan poniedziałek 12:00-14:00
dr Alina Kula  urlop zdrowotny
dr hab. Renata Łyszczek środa 10:30-12:30
dr Liliana Mazur  wtorek 12:00-14:00
dr Agnieszka Ostasz  środa 11:30-13:00
dr hab. Zofia Rzączyńska czwartek 10:00-12:00
dr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk środa 9:00-11:00
dr Wiesława Wołodkiewicz poniedziałek 12:00-13:00; czwartek 10:00-11:00