Komisja ds. Zatrudnienia Nauczycieli Akademickich

Komisja ds. Zatrudnienia Nauczycieli Akademickich

  1. Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS – przewodnicząca;
  2. Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk – zastępca przewodniczącej;
  3. Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska;
  4. Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki;
  5. Dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS;
  6. Dr hab. Irena Choma, prof. UMCS;
  7. Dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS;
  8. Dr hab. Beata Podkościelna, prof. UMCS;
  9. Dr Agnieszka Marcewicz-Kuba – przedst. związków zawodowych

 

( Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022 r. )