Komisja ds. Zatrudnienia Nauczycieli Akademickich

Komisja ds. Zatrudnienia Nauczycieli Akademickich

1. Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS– przewodnicząca,
2. Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk – zastępca przewodniczącej,
3. Dr hab. Mariusz Barczak, prof. UMCS,
4. Dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS,
5. Dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS,
6. Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska,
7. Prof. dr hab. Patryk Oleszczuk,
8. Dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS,
9. Mgr Adam Włodarczyk – przedst. związków zawodowych.

( Ostatnia aktualizacja: 18.01.2024 r. )