Dr Magdalena Sobiesiak

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. Bogusław Buszewski - przewodniczący komisji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    dr hab. Cecylia Wardak - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. Robert Pietrzak - recenzent - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    dr hab. Rajmund Michalski - recenzent - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej
Akademii Nauk w Zabrzu,
    prof. dr hab. Andrzej Świątkowski - recenzent - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie,
    dr hab. Iwona Rutkowska - członek komisji - Uniwersytet Warszawski,
    dr hab. Irena Malinowska, prof. nadzw. UMCS - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 30.10.2017 r.
    Powołanie Komisji: 11.01.2018 r.
    Uchwała Komisji: 09.04.2018 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 23.04.2018 r.