Pomoc materialna

Wnioski proszę składać w Dziekanacie Wydziału Chemii w pok. 16 i pok.4.


  • Informcje, regulaminy przyznawania pomocy materialnej oraz druki do pobrania w roku akademickim 2013/2014 znajdują się pod adresem: http://portal.umcs.pl/pl/stypendia-socjalne,140.htm 
  • WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ powinien być wydrukowany dwustronnie
  • Studenci, którzy złożyli podania o pomoc materialną proszeni są o odbieranie DECYZJI w dziekanatach
  • Wnioski o pomoc materialną (także stypendium rektora) oraz o zapomogi mogą być składane w ciągu całego roku akademickiego (studenci mogą się ubiegać o zapomogę m.in. z tytułu urodzenia dziecka bądź śmierci bliskiej osoby).

Wszelkie informacje będą udzielane w Dziekanacie Wydziału Chemii:

  • pok. 4 - chemia podstawowa i stosowana, ochrona środowiska i chemia kryminalistyczna I rok.
  • pok. 16 - chemia środków bioaktywnych i kosmetyków, analityka chemiczna, chemia kryminalistyczna II rok.