Komisja ds. Strategii i Rozwoju Instytutu Nauk Chemicznych

Komisja ds. Strategii i Rozwoju Instytutu Nauk Chemicznych

  1. Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS – przewodnicząca;
  2. Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk;
  3. Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska;
  4. Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska;
  5. Prof. dr hab. Anna Kozioł;
  6. Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew;
  7. Prof. dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko;
  8. Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska;
  9. Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS;
  10. Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS


( Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022 r. )