Metody aktywizujące w kształceniu zdalnym na przykładzie „mapy myśli” i "studium przypadku"

Limit zgłoszeń został wyczerpany.