dr Jarosław Dymara - sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel 81-5375690, email: jaroslaw.dymara@poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii
Zakład Dydaktyki Chemii (ZDCh)
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin
 
sekretariat ZDCh: tel. 0815375503, email: dydchem@poczta.umcs.lublin.pl

XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii - Janów Lubelski - 20-22 czerwca 2014