Collegium Chemicum

Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego ,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 3

Budynek Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego , (dawniej nazywany "Dużą Chemią")  to 6-piętrowy pochodzący z lat 70-tych XX w. budynek, w którym zlokalizowana jest większość Zakładów Wydziału Chemii. Ustawiony prawie na osi wschód-zachód, połozony jest w południowej części pl. M. Curie-Skłodowskiej (wejście od strony pólnocnej - za plecami pomnika Marii Skłodowskiej-Curie). Od północnego wschodu sąsiaduje z pochodzącym z lat 50-tych XX w. budynkiem Małej Chemii (pl. M. Curie-Skłodowskiej 2), a od pólnocnego zachodu z budynkami Wydziału Humanistycznego (pl. M. Curie-Skłodowskiej 4).

 

Zobacz lokalizację (mapa) oraz sale dydaktyczne