Dr Mariusz Barczak

Komisja habilitacyjna:

Przewodniczący Komisji - Prof. dr hab. Bogusław Buszewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Sekretarz Komisji – dr hab. Beata Podkościelna, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Recenzent – prof. dr hab. Jerzy Choma - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Recenzent – prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
Recenzent – prof. dr hab. Jacek Goworek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Członek Komisji – prof. dr hab. Robert Pietrzak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Członek Komisji – dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Harmonogram:
Wszczęcie: 25.04.2019 r.
Powołanie Komisji: 07.11.2019 r.
Uchwała Komisji: 20.01.2020 r.
Uchwała Rady Wydziału: 27.01.2020 r.