Historia Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej

W 1970 roku z Katedry Chemii Nieorganicznej wyłoniły się dwa Zakłady- Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej z kierownikiem dr hab. Kazimierzem Sykutem oraz Zakład Chemii Nieorganicznej i Ogólnej pod kierunkiem prof. dr hab. W . Hubickiego. Po jego nagłej śmierci w 1977 roku kierownictwo przejęła dr hab. Wanda Brzyska.

W 1998 roku nastąpił drugi podział - duży Zakład z ośmioma pracownikami samodzielnymi podzielił się na dwa zakłady: Zakład Chemii Nieorganicznej pod kierownictwem prof. dr hab. Z. Hubickiego oraz Zakład Chemii Ogólnej, którego kierownikiem pozostała prof. dr hab. Wanda Brzyska, aż do przejścia na emeryturę w 2001 roku.

Od 2001 Zakładem Chemii Ogólnej kieruje dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. UMCS, która w 2003 roku, za aprobatą Dziekana Wydziału Chemii, zwróciła się z prośbą do JM Rektora o zmianę nazwy Zakładu na Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej.

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej ma swą siedzibę wraz z Zakładem Chemii Nieorganicznej i Dziekanatem Wydziału Chemii w budynku Małej Chemii.