Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin
budynek tzw. "Mała Chemia", (zob. lokalizację),
I i II piętro
tel. 81 537 57 58
strona www: www.umcs.lublin.pl/zaklad_chemii_ogolnej

Kierownik Zakładu:

dr hab. Renata ŁYSZCZEK,
renata.lyszczek@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. +48 81 537 57 58

osoba do kontaktu:
mgr Janina Wójcik, je.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl
tel. +48 81 537 57 65

Skład osobowy:

Pracownicy dydaktyczni:

 1. Dr hab. Wiesława FERENC, prof. UMCS; wetafer@umcs.lublin.pl ; tel. +48 81 537 57 56
 2. Dr hab. Beata CRISTÓVÃO; beata.cristovao@poczta.umcs.lublin.pl; tel. +48 81 537 79 98
 3. Dr hab. Renata ŁYSZCZEK; renata.lyszczek@poczta.umcs.lublin.pl; tel. +48 81 537 57 58
 4. Dr hab. Agata BARTYZEL; agata.bartyzel@poczta.umcs.lublin.pl; tel. +48 81 537 79 98
 5. Dr Mariola IWAN; Mariola.iwan@umcs.lublin.pl; tel. +48 81 537 57 52; 693-288-250
 6. Dr Liliana MAZUR; l.mazur@poczta.umcs.lublin.pl; tel. +48 81 537 57 43
 7. Dr Agnieszka OSTASZ; a.ostasz@poczta.umcs.lublin.pl; tel. +48 81 537 57 43
 8. Dr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk; j.sienkiewicz-gromiuk@poczt.umcs.lublin.pl; tel. +48 81 537 57 52
 9. Dr Zofia Kloc, tel. 815375690; email:
 10. Mgr Dariusz Osypiuk; dariusz.osypiuk@poczta.umcs.lublin.pl; tel. +48 81 537 57 32

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 1. Mgr Halina GŁUCHOWSKA; halina.gluchowska@poczta.umcs.lublin.pl ; tel. +48 81 537 57 43
 2. Mgr Iwona RUSINEK; iwona.rusinek@poczta.umcs.lublin.pl; tel. 607 988 688

Pracownicy emerytowani:

 1. Prof. dr hab Wanda BRZYSKA tel. +48 81 537 57 40
 2. Dr hab. Zofia RZĄCZYŃSKA, prof. UMCS; z.rzaczynska@poczta.umcs.lublin.pl;  tel. +48 81 537 57 40

Kierunki badań:

W Zakładzie Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej jest kontynuowana tematyka badawcza z zakresu chemii koordynacyjnej nowych połączeń jonów metali wewnątrz- i zewnątrzprzejściowych z ligandami organicznymi.
Aktualne badania dotyczą syntezy, struktury i właściwości fizykochemicznych związków koordynacyjnych jonów metali przejściowych i lantanowców z:
 • ligandami benzenokarboksylowymi zawierającymi dodatkowe grupy funkcyjne,
 • ligandami o znaczeniu biologicznym, np. aminokwasami,
 • ligandami wchodzącymi w skład leków,
 • ligandami będącymi składnikami bądź produktami degradacji pestycydów,
 • ligandami benzenopolikarboksylowymi tworzącymi mikroporowate struktury metalo-organiczne.

Współpraca naukowa:

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej czynnie współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Są to:
 • Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu;
 • Zakład Chemii Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiskowej Politechniki Białostockiej;
 • Instytut Fizyki PAN w Warszawie;
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Faculty of Chemistry of Ivan Franko University we Lwowie (Ukraina);
 • Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares w Sao Paolo (Brazylia);
 • Aristotele University of Tessaloniki (Grecja).

Dydaktyka:

Prowadzone zajęcia:
 • Wykłady z chemii ogólnej i podstaw chemii dla studentów I roku chemii, I roku biologii i biotechnologii .
 • Wykłady specjalizacyjne z chemii bionieorganicznej i chemii koordynacyjnej dla studentów chemii studiów drugiego stopnia.
 • Wykłady, konwersatoria i ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie „Nauczania chemii”.
 • Wykłady monograficzne z chemii pierwiastków ziem rzadkich.
 • Ćwiczenia audytoryjne (konwersatoria i seminaria) oraz ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, chemii bionieorganicznej i analizy jakościowej dla wymienionych wyżej kierunków studiów.
 • Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z dydaktyki chemii dla studentów Bloku Dydaktycznego.
Wyposażenie Zakładu w aparaturę naukową:
 1. Dyfraktometr monokrystaliczny X-calibur firmy Oxford Diffraction z przystawką niskotemperaturową
 2. Magnetometr SQUID
 3. Termowaga TG Q5000 firmy TA Instruments sprzężona ze spektrofotometrem Nicolet 6700 (Thermo Scientific) do analizy gazowych produktów rozkładu termicznego z dodatkową przystawką ATR do analiz próbek stałych i ciekłych metodą odbiciową
 4. Termowaga TG/DTA/DSC Setsys 16/18 firmy Setaram
 5. Waga magnetyczna firmy Sherwood Scientific England
 6. Spektrofotometr UV-VIS Specord M80 firmy Carl-Zeiss
 7. Spektrofotometr UV-VIS Genesys 10s firmy Thermo Scientific
 8. Spektrofotometr IR Specord M40 firmy Carl-Zeiss

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.