Dr Renata Świsłocka

Dr Renata Świsłocka 

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Bogusław Buszewski - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Stanisław Pikus – sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. Henryk Kozłowski – recenzent,
 4. prof. dr hab. inż. Jerzy Ciarkowski – recenzent,
 5. prof. dr hab. Zbigniew Hubicki – recenzent,
 6. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – członek komisji,
 7. dr hab. Mariusz Kluska – członek komisji

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 14.02.2014 r.
 2. Powołanie Komisji: 8.05.2014 r.
 3. Uchwała Komisji: 17.07.2014 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 22.09.2014 r.