Projekty w toku

„Międzynarodowe Studia Doktoranckie
z Chemii”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Działanie 3.2 Studia doktoranckie

Okres realizacji projektu: od 01.06.2018 r. do 30.09.2022 r.

Opis projektu i informacje szczegółowe:

Strona internetowa: "Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii"


Zintegrowany UMCS”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Chemii - Zad. 2

Uruchomienie nowej prorynkowej specjalności na kierunku Chemia - Zad. 10

Okres realizacji projektu: od 2018-04-01 do 2020-12-31

Cele projektu i informacje szczegółowe: 

Strona internetowa : "Zintegrowany UMCS"