Sprawozdanie 2009

Od 1998 roku w przerwie międzysemestralnej organizowana jest Konferencja Sprawozdawcza.

W trakcie jej sesji prezentowane są osiągnięcia naukowe poszczególnych jednostek organizacyjnych w minonym roku kalendarzowym. Działalność naukowa Wydziału Chemii UMCS jest prezentowana w trakcie konferencji, nastepnie opisana w dorocznym sprawozdaniu z badań.

Program 12. Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej 2009
Wydziału Chemii UMCS za rok 2009
odbywającej się w dniach 8-9 lutego 2010 r.