Skład osobowy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Pracownicy techniczni

Pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii w latach 1975-2017