Plany zajęć i listy studentów

Plany zajęć i podział na grupy

 Plany zajęć i listy są tymczasowo udostępniane na hektorze: http://hektor.umcs.lublin.pl/~chem/chem/GRUPY.HTM

Zobacz też rozkład zajęć w poszczególnych salach dydaktycznych