Olimpiada chemiczna

Olimpiada chemiczna

wersja do druku zgłoś błąd na stronie

 


Olimpiada chemiczna działa za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest finansowana z jego budżetu. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Warszawski.

 


 

Okręg Lubelski:
 • Przewodniczący - prof. dr hab. Wanda Brzyska
 • Sekretarz - dr hab. Ryszard M. Janiuk
 • Członkowie:
 • mgr Grażyna Gryz – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • dr Mariola Iwan - Wydział Chemii UMCS
 • dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS – prodziekan Wydziału Chemii UMCS
 • mgr Włodzimierz Kuśmierczuk - nauczyciel
 • dr Łukasz Szajnecki – Wydział Chemii UMCS

 • 61 Olimpiada chemiczna - 2014/2015
 • 60 Olimpiada chemiczna - 2013/2014
 • 59 Olimpiada chemiczna - 2012/2013
 • 58 Olimpiada chemiczna - 2011/2012
 • 57 Olimpiada chemiczna - 2010/2011
 • 56 Olimpiada Chemiczna - 2009/2010
 • 55 Olimpiada Chemiczna - 2008/2009
 • 54 Olimpiada Chemiczna - 2007/2008
 • 53 Olimpiada Chemiczna - 2006/2007

Zajęcia Międzyszkolnego Kółka Chemicznego


Komitet Główny Olimpiady odpowiedzialny jest za poziom merytoryczny i organizację zawodów. Prezydium Komitetu Głównego powołuje komisję, która ustala treść zadań na wszystkie etapy (wraz z rozwiązaniami wzorcowymi i punktacją) i przekazuje je Komitetom Okręgowym (zadania wstępne, I etapu i II etapu). Zawody poprzedzone są etapem wstępnym. Etap wstępny polega na samodzielnym rozwiązaniu przez zawodników zadań zamieszczonych w informatorze olimpiady.

 • Etap I - jednodniowe zawody pisemne I stopnia prowadzone w punktach podanych przez Komitety Okręgowe
 • Etap II - dwudniowe zawody pisemne i laboratoryjne organizowane przez Komitety Okręgowe
 • Etap III - dwudniowe zawody pisemne i laboratoryjne organizowane przez Komitet Główny w Warszawie.

W zawodach olimpijskich mogą brać udział uczniowie wszystkich klas szkół średnich, w tym techników chemicznych. Poczynając od XLIV Olimpiady Chemicznej nie są ustalane linie tematyczne, wiąże się to z dążeniem do uniknięcia zawężonej specjalizacji zawodników. Startujących w zawodach obowiązuje znajomość analizy jakościowej i całego materiału objętego programem klas o profilu biologiczno-chemicznym liceum ogólnokształcącego, niezależnie od klasy do której uczęszcza zawodnik (od finalistów wymagana jest także znajomość podstaw analizy ilościowej). Na I i II etapie jedno z zadań będzie typu testowego. W III etapie Olimpiady, którego celem jest wyłonienie spośród finalistów grupy laureatów może pojawić się zadanie, którego poziom wykracza poza program szkolny. Zawodnicy powinni wykazać znajomość nazewnictwa chemicznego (systematycznego i zwyczajowego), możliwie szeroką znajomość nazw i określeń związanych z połączeniami chemicznymi i reakcjami. W czasie zawodów można korzystać z kalkulatorów, tablic logarytmicznych oraz układu okresowego pierwiastków. Pierwsze zawody Olimpiady Chemicznej zostały zorganizowane w 1954 roku. Komitet Okręgowy Olimpiady Chemicznej w Lublinie, bazujący w UMCS, obejmował województwa lubelskie i rzeszowskie. Na przewodniczącego powołano prof. Andrzeja Waksmundzkiego, zaś na sekretarza mgr Andrzeja Rogowskiego. Prof. A. Waksmundzki był przewodniczącym przez 44 lata. Drugim, wieloletnim sekretarzem był dr Lucjan Nędzyński. Obecnie przewodniczącym jest prof. Wanda Brzyska, a sekretarzem dr hab. Ryszard M. Janiuk.

W Okręgu Lubelskim uczniowie od wielu lat chętnie uczestniczą w eliminacjach Olimpiady Chemicznej. Są to najczęściej uczniowie z następujących szkół: I, II i III LO w Lublinie, Zespół Szkół Chemicznych w Lublinie, I i III LO w Chełmie, I i II LO w Puławach, I i II LO w Zamościu, licea w Krasnymstawie, Rykach, Międzyrzecu Podlaskim, Białej Podlasce, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim.
 
Również wielu nauczycieli było i jest zaangażowanych w pracę związaną z przygotowaniem uczniów do zawodów. Jednym z pierwszych nauczycieli świetnie przygotowujących uczniów do Olimpiady był profesor II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego Stanisław Górzyński. Od początku Jego pracy nie było ani jednej Olimpiady, w której Jego uczeń lub uczniowie nie uzyskali by stopnia wyróżnionego lub laureata. W sumie profesor Stanisław Górzyński miał 83 laureatów, 43 wyróżnionych i 22 zawodników reprezentujących Polskę na olimpiadach międzynarodowych. Drugim nauczycielem z Okręgu Lubelskiego z dużymi osiągnięciami jest profesor z I LO w Zamościu, Teofil Lawgmin (23, 16, 11). Inni nauczyciele równie zaangażowani w pracę z olimpijczykami to Andrzej Rogowski, Tadeusz Michalski, Grażyna Osiak, Teresa Sobuś, Janina Leszko, Maria Wierzchoś, Barbara Klepacka, Teresa Radwan, Elżbieta Klucha, Danuta Makulec, Bożena Podgórska, Elżbieta Cegłowska, Elżbieta Siwecka, Jadwiga Berecka, Barbara Sieńko, Elżbieta Oleksiuk, Maria Kiliańska, Zofia Orzechowska, Lucyna Mielniczuk, Janina Sprawka, Ireneusz Rusinek, Danuta Potapiuk oraz wielu innych. Z inicjatywy Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej przeprowadzone zostały w 1994 roku badania losów finalistów olimpiad chemicznych. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto następujące wnioski:
 1. zainteresowanie chemią u znacznej części ankietowanych osób datuje się już od szkoły podstawowej
 2. największy wpływ na pobudzanie i rozwój zainteresowań chemią miały niemal w tym samym stopniu nauczyciel co lektura, przy czym najczęściej był to nauczyciel szkoły podstawowej,
 3. uczestnicy ankiety, oprócz chemii, mieli również szerokie inne zainteresowania, związane z innymi przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, brali udział w wielu innych Olimpiadach,
 4. ankietowani najczęściej studiują, bądź ukończyli studia chemiczne. Relatywnie dużo osób wybierało medycynę,
 5. spośród osób, które ukończyły studia, znaczna ich część, bo ponad 1/3 pracuje na uczelniach wyższych, w tym również na uczelniach zagranicznych,
 6. zdecydowana większość respondentów uważa, że Olimpiada Chemiczna przygotowuje do studiów wyższych. Największe znaczenie ma tutaj poznanie metod samokształcenia.