Aktualności 2012/2013

Aktualności Wydziału Chemii 2012/2013

X LFN (2013-09-26)
Kolegium Dziekańskie składa podziękowania dla Koordynatora Wydziałowego oraz wszystkich zaangażowanych w przeprowadzenie wykładów, warsztatów oraz pokazów w ramach X Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 14-20 września 2013 r.

Nauki Przyrodnicze

     Nauki Przyrodnicze (2013-09-19)
Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych będące wydawcą czasopisma naukowego „Nauki Przyrodnicze” ogłasza nabór artykułów naukowych do pierwszego i drugiego numeru czasopisma. (ogłoszenie, link do strony czasopisma).
Stypendium ministra (2013-08-09)
Dziekanat Wydziału Chemii przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, studenci i doktoranci szczególnie wyróżniający się w nauce lub posiadający wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, mogą ubiegać się o stypendium ministra.
O stypendium ministra może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Osiągnięcia wskazane we wniosku należy odpowiednio udokumentować.
Termin przyjmowania wniosków do dziekanatu WCh mija 12 września 2013 r.
Więcej informacji na stronie MNiSW: studenci , doktoranci
Zmarł Dr Edward Szymański (2013-08-04)
W dniu 6 lipca b.r. zmarł emerytowany pracownik naszego Wydziału, Dr Edward Szymański (Nekrolog), 11 lipca 13:00 Nabożeństwo żałobne w Kaplicy cmentarnej przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
„Forum – Innowacyjne Materiały” (2013-06-17)
W dniach 18 i 19 czerwca 2013 r. w Auli A budynku "Collegium Chemicum" Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbywa się konferencja „Forum – Innowacyjne Materiały” organizowana w ramach projektu POIG.02.01.00-06-024/09 „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”. (więcej informacji, program konferencji).
Oferta pracy dla absolwenta chemii (2013-06-12)
Oferta pracy w laboratorium firmy Vita Polymers Poland Sp. z o.o. (szczegóły).
Development of “green” hybrid Si/organic heterojunction IR photodetectors (2013-06-06)
Oferta pracy w laboratorium badawczo-rozwojowym firmy ELMAT z Rzeszowa. Szczegóły na stronie Biura Karier UMSC (link).
Dziekanat (2013-05-29)
W dniu 31 maja br. Dziekanat Wydziału Chemii będzie nieczynny w sprawach dydaktycznych.
"Czas na innowacje!" (2013-05-21)
Cykl spotkań pod tym hasłem zostanie zainaugurowany wykładem 24 maja br. o godz. 11.00 w Auli Wydziału Ekonomicznego UMCS przy pl. M.C.Skłodowskiej 5 w Lublinie. W czasie wykładu będzie można zapoznać się z możliwościami komercjalizacji badań naukowych, poznać tzw. "dobre praktyki" z kraju i zagranicy, jak również zaznajomić się z przepisami prawa w zakresie komercjalizacji badań i transferu technologii.
International Workshop on Surface Physics IWSP-2013 (2013-04-30)
Rozpoczęła się rejestracja uczestników 6tych Międzynarodowych Warsztatów Fizyki Powierzchni.
Termin nadsyłania abstraktów 29 maja 2013 r. (strona warsztatów).
Spotkanie starostów ostatnich lat z Panią Prorektor ds. Studenckich (2013-04-23)
Prorektor ds. Studenckich prof. sztuk muz. Urszula Bobryk oraz Fundacja Absolwentów UMCS serdecznie zapraszają Starostów wszystkich kierunków studiów, kończących w tym roku edukację w UMCS (studia stacjonarne i niestacjonarne, I-ego i II-ego stopnia oraz jednolite magisterskie) na spotkanie organizacyjne dotyczące tegorocznych uroczystości absolutoryjnych.
Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę (24 kwietnia 2013 r.) o godzinie 15.00 w Auli 3 na Wydziale Ekonomicznym (I piętro), Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. (ogłoszenie na stronie UMCS).
KONKURS „BASF – Chemia przyszłością" (2013-04-09)
BASF Polska sp. z o.o. BASF Polska sp. z o.o. organizuje konkurs na plakat naukowy lub esej związany z rozwojem chemii w przyszłości i ze zrównoważonym rozwojem. Termin nadsyłania prac - 28.IV.2013 r. (regulamin).
Ankieta dotycząca praktyk studenckich (2013-04-09)     Drogi Studencie, Droga Studentko,
Pomóż nam doskonalić system obowiązkowych praktyk studenckich realizowanych na naszej Uczelni! Wystarczy, że wypełnicie krótką ankietę i wyrazicie swoją opinię! (Link do ankiety).

Metrohm Polska

     Metrohm TI-VA tour (2013-04-05)
zaprasza na seminarium w Lublinie w dniu 15.IV.2013 r. w godz. 9:00-12:30 w sali M (Mała Chemia, zaproszenie).
Forum Młodych Naukowców (2013-04-03)
Rada Młodych Naukowców zaprasza na spotkanie z laureatem Nagrody Nobla, prof. Robertem Huberem w ramach Forum Młodych Naukowców w dniu 18.IV.2013 r. (zaproszenie). Zgłoszenie internetowe trzeba przekazać do 4.IV.2013 r. (dodatkowe informacje).
Drzwi Otwarte UMCS (2013-03-14)
Drzwi Otwarte UMCS odbędą się w dniu 15 marca b.r. Program Drzwi Otwartych na Wydziale Chemii jest dostępny tutaj (pdf).
Godziny Rektorskie (2013-03-14)
W związku z Drzwiami Otwartymi UMCS, J.M. Rektor UMCS ogłosił dla Wydziału Chemii godziny rektorskie w dniu 15 marca b.r. (piątek):
  • na Wydziale Chemii w godz. od 12:00 do 15:00
  • dla zajęć odbywających się w Auli A Collegium Chemicum w godz. od 8:00 do 15:00.

Forum - Innowacyjne Materiały (2013-03-07)
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji "Forum - Innowacyjne Materiały" oraz przesyłania streszczeń prezentacji dotyczących Państwa aktywności w obszarach: nowe materiały, nanomateriały i biomateriały, nanotechnologia, energia, środowisko, zdrowie, fotonika, komercjalizacja (zaproszenie w formacie pdf). Konferencja organizowana jest w ramach projektu POIG.02.01.00-06-024/09 "Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych" w dniach 18-19.06.2013 w Lublinie. Więcej informacji na stronie Centrum (http://www.cnf.umcs.lublin.pl).
VII KOPERNIKAŃSKIE SEMINARIUM DOKTORANCKIE (2013-02-28)
Wydział Chemii UMK i PTChem o. Toruński zapraszają młodych naukowców do zaprezentowania swoich prac z dziedziny biologii, chemii, fizyki, farmacji bądź medycyny w postaci komunikatów ustnych lub posterów na seminarium, które odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2013 r. w gmachu Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 7. Więcej informacji na stronie Seminarium (www.ksd.chem.umk.pl).
Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii UMCS (2013-02-06, akt. 2013-02-15)
Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii UMCS za rok 2012 odbędzie się w dniach 11-12 lutego b.r. Początek konferencji o 9:00 w poniedziałek, 11 lutego w Auli "A" Wydziału (Duża Chemia). Zobacz program, raport (wszystkie materiały).
Nabór wniosków LIFE+ (2013-02-06)
LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej (ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm ) koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. W dniu 21 lutego b.r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE+ (www.nfosigw.gov.pl/life), zaprasza na Dzień Informacyjny LIFE+, który odbędzie się 21 lutego 2013 r. Program konferencji i formularz zgłoszeniowy są dostępne tutaj..
Plany zajęć i listy (2013-02-04)
Prawie wszystkie plany zajęć i wszystkie listy na semestr letni 2012/2013 są już dostępne w zakładce plany. UWAGA! wersje wstępne - mogą jeszcze ulec zmianie.
Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii UMCS (2013-02-04)
Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii UMCS za rok 2012 odbędzie się w dniach 11-12 lutego b.r. - materiały wkrótce.
Sympozjum NPMS-6 (2013-02-01)
Uruchomiono stronę www VI Ogólnopolskiego Sympozjum "Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i moSliwości" (www.npms.umcs.lublin.pl) - konferencja odbędzie się na Wydziale Chemii UMCS w dniach 4-6.06.2013 r.
Strona www 56 Zjazdu PTChem (2013-02-01)
Uruchomiono stronę www kolejnego Zjazdu PTChem i SITPChem (www.ptchem2013.uph.edu.pl/). Zjazd odbędzie się 16-20 września 2013 r. na UPH w Siedlcach.
Konkurs FUGA 2 - krajowe staże podoktorskie (2013-02-01)
II edycja konkursu FUGA na krajowe staże podoktorskie (zob. szczegóły: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-15-12-2012, wnioski do 15-03-2013 r.) kierowanego do młodych naukowców w okresie do 5 lat po zakończeniu doktoratu (okres ten nie uwzględnia urlopu wychowaczego i macierzyńskiego) lub gdy zaawansowanie doktoratu gwarantuje, że zostanie on zakończony do 30 czerwca 2013 r.
Zob. ofertę na staż podoktorski (plakat /.jpg) Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
Konkurs FameLab (2013-01-08)
II polska edycja konkursu FameLab (www.famelab.org.pl) kierowanego do badaczy i badaczek (oraz studentów ostatnich lat studiów i doktorantów) związanych z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi, rolniczymi lub technicznymi (współorganizatorzy: British Council Polska i Centrum Nauki Kopernik przy wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Zgłoszenia do 31.01.2013 r. (zobacz szczegóły).
Petycja w/s finansowania europejskiego budżetu nauki (2012-10-26)
Petycja w/s utrzymania poziomu finansowania budżetu EU na naukę w latach 2014-2020 jest zamieszczona na stronie www.no-cuts-on-research.eu  jako inicjatywa wspierająca List otwarty 42 europejskich noblistów i 5 laureatów medalu Fieldsa. Duże poparcie - podpis pod petycją (online) - może pozytywnie wpłynąć na wynik głosowania EU nad przyszłym budżetem.
Amgen Scholars - program badawczy dla młodych naukowców-studentów (2012-10-10)
Fundacja Amgen (amgen.pl) ogłosiła nabór do V edycji Programu Amgen Scholars (www.amgenscholars.eu, www.amgen.pl/amgen-scholars-lft.html) . W ramach Programu studenci – młodzi naukowcy z Polski – będą mogli wziąć udział w projektach badawczych na Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania), w Instytucie Karolinska (Szwecja) lub na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy). Patronat honorowy nad programem objęło MNiSW. Nabór rusza na początku listopada b.r. (zobacz szczegóły).
Sale dydaktyczne (2012-10-10)
Zaktualizowane rozkłady zajęć w poszczególnych salach dydaktycznych (dla studiów stacjonarnych) dostępne są w zakładce Sale dydaktyczne WCh. Rezerwacja sal możliwa jest w Dziekanacie Wydziału.
Zmarł Prof. dr hab. Jerzy Matysik (2012-10-02)
W dniu 27 września b.r. w wieku 84 lat zmarł emerytowany Profesor naszego Wydziału, Prof. dr hab. Jerzy Matysik. Pożegnanie Profesora odbędzie się w Collegium Chemicum Wydziału Chemii dnia 3 października b.r. o godz. 11:30. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu się 3 października b.r. o godz. 13:00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Zobacz pożegnanie Profesora.
Plany zajęć (2012-10-02)
Wszystkie plany i listy dla studiów stacjonarnych dostępne są w zakładce Plany. Proszę uważnie śledzić informacje o aktualizacjach - możliwe są jeszcze zmiany. W każdym planie (pdf) zawarta jest informacja o dacie jego publikacji.
Informator o studiach chemicznych 2012/2013 (2012-10-01)
Na wydziałowej stronie Procesu Bolońskiego i ECTS dostępny jest najnowszy informator o studiach na kierunku Chemia.
Zajęcia 1.X (2012-09-30)
Ze względu na Immatrykulację studentów I roku, część zajęć dla pozostałych studentów (niebiorących udziału w Immatrykulacji) w dniu 1.X. b.r. nie odbędzie się. Odwołane są zajęcia:
- od 8:00 do 11:00 w salach B i C(121)
- od 8:00 do 13:00 w Auli A i sali M.
Pozostałe zajęcia odbędą się wg. planu.
Konferencja „Mikroskopia elektronowa i jej zastosowanie ...” (2012-09-28)
W dniach 27-28 września b.r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się Konferencja „Mikroskopia elektronowa i jej zastosowanie w badaniach materiałów” prezentująca możliwości wykorzystania wysokiej klasy mikroskopów elektronowych zakupionych dla Wydziału Chemii i dostępnych w Laboratorium Analitycznym Wydziału w ramach projektu "Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych" (CNF). Zob. krótką informację, program konferencji, stronę projektu CNF oraz opis innych projektów realizowanych przez nasz Wydział.
Konkurs na finansowanie badań dla młodych naukowców (2012-09-27)
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu „Iuventus Plus” (zob. szczegóły). Wniosek należy złożyć w terminie do 31.10.2012 r.
Plany zajęć (2012-09-26)
Wersje wstępne części planów zajęć i list dla studiów stacjonarnych dostępne są już w zakładce Plany. Pozostałe plany i listy będą dostępne wkrótce. Proszę uważnie śledzić informacje o aktualizacjach. W każdym planie (pdf) zawarta jest informacja o dacie jego publikacji. Brak pliku (po kliknięciu linku) oznacza, że danego planu jeszcze nie ma lub jest aktualizowany.
Immatrykulacja 1.X (2012-09-26)
Immatrykulacja studentów I roku rozpoczynających studia na Wydziale Chemii odbędzie się 1 października b.r. (poniedziałek) w dwu terminach.
O godz. 8:00 (zob. ogłoszenie1):
Studenci I roku poniższych kierunków i specjalności proszeni są o zgłoszenie się w holu budynku Collegium Chemicum odpowiednio o:
  godz. 7:20 - „Chemia” sp. „Chemia podstawowa i stosowana”
  godz. 7:35 - „Chemia” sp. „Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków”
  godz. 7.45 - „Ochrona Środowiska”
O godz. 10:00 (zob. ogłoszenie2):
Studenci I roku poniższych specjalności kierunku chemia proszeni są o zgłoszenie się w holu budynku Collegium Chemicum odpowiednio o:
  godz. 9:30 - „Chemia” sp. „Chemia kryminalistyczna”
  godz. 9:40 - „Chemia” sp. „Analityka chemiczna”

II Forum Młodych Chemików 23-26.09.2012 (2012-09-04, akt. 2012-10-02)
W dniach 23-26 września b.r. na Wydziale Chemii UMCS odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików. Organizatorami są Wydział Chemii UMCS oraz Oddział Lubelski PTChem, a współorganizatorami 9 Wydziałów Chemii szkół wyższych. Uczestnikami Forum są uczniowie szkół średnich z całej Polski. W ramach Forum uczniowie przestawią w komunikaty i postery oraz będą uczestniczyli w pokazach i warsztatach zorganizowanych przez Wydział Chemii UMCS (więcej na stronie www Forum: www.fmch2012.umcs.lublin.pl, galeria zdjęć, podsumowanie).

Starsze: Aktualności 2011/2012