Skład osobowy

 

Pracownicy w latach 1975-2014

 

1 Jolanta Błachewicz 01.10.1975-30.09.1980 asystent
2 Stanisław CIchoń 01.12.1985-14.05.1987 starszy technik
3 Marek Ciechan 01.07.1984 - 30.11.1985 specjalista
4 Ewa Cukrowska 01.07.1975 - 30.09.1975 asystent
5 Jarosław. W. Dymara 15.12.1992 - do chwili obecnej adiunkt
6 Ryszard Filipowski

15.11.1975 - 30.06.1984 01.01.1990 - do chwili obecnej

specjalista
7 Ryszard M. Janiuk 15.02.1975 - do chwili obecnej adiunkt, doktor habilitowany
8 Mirosława Jurak 01.12.1983-31.08.1992 asystent
9 Ewa Juśko 10.01.1985- do chwili obecnej starszy technik
10 Agnieszka Kamińska-Ostęp 01.10.1997 - do chwili obecnej adiunkt
11 Jadwiga Kazimierczak 01.12.1978 - 04.09.1985 starszy technik
12 Zofia Kloc 01.10.1984 - do chwili obecnej starszy wykładowca
13 Anna Kuczyńska 01.12.1978 - 30.09.1979 wykładowca
14 Małgorzata Kusak 15.10.1975 - 15.02.1977 technik
15 Barbara Michalak 15.02.1977 - do chwili obecnej starszy technik
16 Janina Mikulska 01.09.1980 - 31.08.1997 starszy wykładowca
17 Lucjan Nędzyński 15.02.1975 - 10.05.1988 starszy wykładowca
18

Andrzej Rogowski

01.10.1976 - 20.11.1978 starszy wykładowca
19 Krystyna Skrok 01.09.1988 - 01.10.2007 adiunkt
20 Marek Szewczak 17.08.1987 - 31.12.1989 specjalista
21 Jadwiga Szymańska 01.10.1975 - 30.09.1983 wykładowca
22 Stanisław Ukalski 15.02.1975 - 30.03.1979 starszy asystent
23 Teresa WIniarczyk 09.12.1978 - 01.10.1982 starszy technik