Pracownia Technologii Światłowodów

Kierownik Katedry: dr hab. Paweł Mergo prof. UMCS


- dr hab. Paweł Mergo prof. UMCS
- dr Małgorzata Gil-Kowalczyk

pracownicy naukowo-techniczni i pracownicy inżynieryjno-techniczni

- mgr Lidia Czyżewska
- dr Wiesław Podkościelny
- mgr Krzysztof Poturaj
- mgr Aleksander Walewski
- mgr inż. Grzegorz Michał Wójcik
- mgr Mariusz Makara
- mgr inż. Adam Paździor