Pracownia Technologii Światłowodów

Dane teleadresowe


Kierownik Pracowni Technologii Światłowodów

Dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS
e-mail: pawel.mergo@mail.umcs.pl,
pokój 607, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 73


Pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni:

Dr Małgorzata Gil-Kowalczyk
e-mail: malgorzata.gil-kowalczyk@mail.umcs.pl,
pokój 629, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 74

Mgr inż. Adam Paździor
e-mail: adam.pazdzior@mail.umcs.pl,
pokój 622B, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 58


Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni:

Mgr Lidia Czyżewska
e-mail: lidia.czyzewska@mail.umcs.pl,
pokój 609, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 67

Mgr Mariusz Makara
e-mail: mariusz.makara@mail.umcs.pl,
półtechnika, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 71
pokój 609A, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 12

Dr Wiesław Podkościelny
e-mail: wieslaw.podkoscielny@mail.umcs.pl,
pokój 629, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 74

Mgr Krzysztof Poturaj
e-mail: krzysztof.poturaj@mail.umcs.pl,
półtechnika, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 71
pokój 622B, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 58

Mgr Aleksander Walewski
e-mail: aleksander.walewski@mail.umcs.pl,
półtechnika, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 73
pokój 610, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 53

Mgr inż. Grzegorz Wójcik
e-mail: grzegorz.wojcik@mail.umcs.pl,
półtechnika, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 73
pokój 610, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 53

Jarosław Kopeć
e-mail: jaroslaw.kopec@mail.umcs.pl,
półtechnika, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 31