Patronaty i opieka

Szkoły objęte patronatem i opieką Wydziału Chemii


II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie – patronat
www.lo2lubartow.pl/portal.php

 

Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku
www.rey.edu.pl/news.php

 

III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie – patronat
www.3lo.lublin.pl

 

Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Łucce – patronat
www.gim-lucka.lubartow.pl

 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku
www.gimn1.krasnik.pl/news.php

 

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie – patronat
kleeberg.lublin.pl