Zajęcia dla doktorantów 2014

Wybór materiałów do zajęć

Wykład:

Przygotowanie wykładu: określenie problematyki i odbiorców, przygotowanie merytoryczne, plan wykładu, przygotowanie techniczne, próba

Przeprowadzenie: Skupianie i pobudzanie uwagi słuchaczy, uwzględnianie możliwości percepcyjnych słuchaczy

„Jak uczą się dorośli”

http://www2.chemia.uj.edu.pl/maciejow/skrypt/pdf/4.4_jak_ucza_sie_dorosli.pdf

Laboratorium/ seminarium/konwersatorium

Aktywizowanie studentów – motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, sposoby mobilizowania do systematycznego zdobywania wiedzy.

Stawianie plusów

Skuteczne porozumiewanie się

„Jak mówić, aby nas słuchano. jak słuchać aby do nas mówiono”

http://www2.chemia.uj.edu.pl/maciejow/skrypt/pdf/4.1_jak_mowic_zeby_byc_sluchanym.pdf

Relacje prowadzący zajęcia – studenci

budowanie autorytetu – znaczenie własnego przykładu, jasne ustalanie reguł na początku zajęć (zasady udziału, zaliczenie), umiejętność właściwego wykorzystania własnych doświadczeń studenckich, oddziaływania wychowawcze, ściąganie, konsultacje.

„Razem czy osobno”

http://www2.chemia.uj.edu.pl/maciejow/skrypt/pdf/4.2_razem_czy_osobno.pdf

Indywidualizacja – problemy wynikające z różnic między studentami, praca ze studentem „zdolnym”

„Studenci aktywni naukowo..”

http://www2.chemia.uj.edu.pl/maciejow/skrypt/pdf/5.3_studenci_aktywni_naukowo_poza_zajeciami.pdf

BHP podczas zajęć laboratoryjnych – obowiązki i odpowiedzialność

„Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia”

http://www2.chemia.uj.edu.pl/maciejow/skrypt/pdf/3.3_bezpieczenstwo_i_ochrona.pdf

Środki wspomagające proces kształcenia, w tym ICT

„Wykorzystanie zasobów Internetu”

http://www2.chemia.uj.edu.pl/maciejow/skrypt/pdf/2.2_o_wykorzystaniu_zasobow_internetu.pdf

Pomiar osiągnięć studentów

„Ocenianie studentów”

http://www2.chemia.uj.edu.pl/maciejow/skrypt/pdf/1.4_ocenianie_studentow.pdf

Ewaluacja zajęć

Wewnętrzna

Czy cele zajęć osiągnięte zostały w zadowalającym stopniu?

„Gdybym przeprowadzał/a zajęcia kolejny raz, co można byłoby w niech zmienić/poprawić

Zewnętrzna

“Od ewaluacji nie uciekniesz”

http://www2.chemia.uj.edu.pl/maciejow/skrypt/pdf/1.6_od_ewaluacji_nie_uciekniesz.pdf

Możliwości dalszego doskonalenia:

Konferencje np. Eurovariety http://www.eurovariety2011.de/

http://eurovariety2013.eventbrite.ie/

http://www.chemistryviews.org/details/event/2726091/EuroVariety_2013_Chemistry_Education_Conference.html

https://sites.google.com/site/euchemsdivced/home

http://www.divched.org/content/eurovariety-2013-chemistry-education-conference

International Conference on Chemistry Education, Toronto, Kanada 13-18.07.2014 http://www.icce2014.org/

Zjazd PTChem,

Czasopisma

np. Journal of Chemical Education,

Programy międzynarodowe

np. European Chemistry and Chemical Engineering Education Network

EC2E2N http://ectn-assoc.cpe.fr/network/ec2e2n/

EchemTest http://ectn-assoc.cpe.fr/echemtest/doc/Triptyxo_EchemTest.pdf

EC2E2N ANNUAL PLENARY MEETING, MILAN 2012

http://ecampus.chem.auth.gr/ec2e2n_annual_meeting_2012/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=2

Internet

Bezpośrednie kontakty, w tym w ramach wymiany międzynarodowej.