Dr Monika Wawrzkiewicz

Dr Monika Wawrzkiewicz

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Bogusław Buszewski - przewodniczący komisji - UMK, Toruń,
 2. dr hab. Adam Wojciech Marczewski - sekretarz komisji - UMCS, Lublin,
 3. prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - recenzent - Politechnika Poznańska,
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski - recenzent - WAT, Warszawa,
 5. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski - recenzent - UMCS, Lublin,
 6. dr hab. inż. Myroslav Sprynskyy - członek komisji - UMK, Toruń,
 7. prof. dr hab. Jacek Goworek - członek komisji - UMCS, Lublin.

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 12.05.2015 r.
 2. Powołanie Komisji: 03.09.2015 r.
 3. Uchwała Komisji: 26.11.2015 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 21.12.2015 r.