Konferencja Sprawozdawcza

Od 1998 roku w przerwie międzysemestralnej organizowana jest Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W trakcie jej sesji prezentowane są osiągnięcia naukowe poszczególnych jednostek organizacyjnych w minonym roku kalendarzowym. Działalność naukowa Wydziału jest opisana w dorocznym raporcie z badań publikowanym w języku angielskim.

Bieżąca:


21. Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii UMCS za rok 2018, 18-19 lutego 2019: 
      program 21.WKS (pdf), Raport z badań WCh za 2018 r.,  sprawozdanie z 21. Konferencji 


Archiwalne:


Załączniki