Konferencja Sprawozdawcza

Od 1998 roku w przerwie międzysemestralnej organizowana jest Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W trakcie jej sesji prezentowane są osiągnięcia naukowe poszczególnych jednostek organizacyjnych w minonym roku kalendarzowym. Działalność naukowa Wydziału jest opisana w dorocznym raporcie z badań publikowanym w języku angielskim.

Bieżące:


18. Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii UMCS za rok 2015, 22-23 lutego 2016: 
      program (pdf), Raport z badań WCh za 2015 r.,  sprawozdanie z Konferencji (aktualizacja 2016-05-14)


Archiwalne:


Załączniki