Dr Barbara Luiza Mirosław

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński - przewodniczący komisji - Uniwersytet Wrocławski,
    dr hab. Agnieszka Ewa Wiącek, prof. UMCS - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. Maciej Marek Kubicki - recenzent - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    prof. dr hab. Barbara Elżbieta Sieklucka - recenzent - Uniwersytet Jagielloński,
    prof. dr hab. Krzysztof Woźniak - recenzent - Uniwersytet Warszawski,
    dr hab. inż. Maciej Dranka - członek komisji - Politechnika Warszawska,
    dr hab. Marta Katarzyna Worzakowska - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 11.04.2019 r.
    Powołanie Komisji: 06.06.2019 r.
    Uchwała Komisji: 21.11.2019 r. 
    Uchwała Rady Wydziału: 16.12.2019 r.