Dr Tomasz Zientarski

Dr Tomasz Zientarski

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – przewodniczący komisji,
 2. dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek – sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. Michał Cyrański – recenzent,
 4. prof. dr hab. Zofia Lipkowska – recenzent,
 5. prof. dr hab. Keshra Sangwal – recenzent,
 6. dr hab. inż. Janusz Zachara – członek komisji,
 7. prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – członek komisji

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 22.12.2014 r.
 2. Powołanie Komisji: 5.02.2015 r.
 3. Uchwała Komisji: 24.04.2015 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 27.04.2015 4.