Katedra Chemii Fizycznej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
I i II piętro
tel/fax: 81-537-56-56
strona www: www.katedrachf.umcs.lublin.pl
 

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz, 81 537-55-50, lucyna.holysz@umcs.pl

osoba do kontaktu:
Ewa Głowacka
, 81 537-56-56, ewa.glowacka@umcs.pl
 
Grupy badawcze - patrz Zakłady Katedry.
 
Kierunki badań i aktualne tematy badań statutowych - patrz Zakłady Katedry.
 
Dydaktyka - Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatoria - patrz: www.katedrachf.umcs.lublin.pl oraz ECTS - Informator

Aparatura do celów dydaktycznych:

Kalorymetr fotoelektryczny
Fotometr płomieniowy PFP7
Mętnościomierz 2100ANIS
Wielofunkcyjny przyrząd CX-731
Spektrofotometry: SPECOL, UV VIS HELIOS γ, SEMCO S91E, CECIL CE 1011
Refraktrometry
Biurety cyfrowe
Ph-metry
Konduktometry
Stabilizatory
Generatory
Rejestratory
Termostaty

Zobacz także informację o Katedrze i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.