Dr Magdalena Makarska-Białokoz

Dr Magdalena Makarska-Białokoz

Komisja habilitacyjna:

 1. prof. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński - przewodniczący komisji - Uniwersytet Wrocławski,
 2. dr hab. Jolanta Nieszporek - sekretarz komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 3. dr hab. Tomasz Gośliński - recenzent - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 4. prof. Dorota Gryko - recenzent - Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 5. prof. Stefan Lis - recenzent -  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 6. dr hab. Małgorzata Brindell - członek komisji - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 7. prof.  Małgorzata Borówko - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 09.06.2017 r.
 2. Powołanie Komisji: 25.09.2017 r.
 3. Uchwała Komisji: 28.12.2017 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 22.01.2018 r.