Dr Beata Cristóvão

Dr Beata Cristóvão

Wniosek

Autoreferat


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński - przewodniczący komisji - Uniwersytet Wrocławski,
 2. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. nadzw. - sekretarz komisji - UMCS, Lublin,
 3. prof. dr hab. Barbara Sieklucka recenzent - Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
 4. prof. dr hab. Wanda Radecka-Paryzek - recenzent - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
 5. prof. dr hab. Stanisław Pikus - recenzent - UMCS, Lublin,
 6. prof. dr hab. Zbigniew Hubicki - członek komisji - UMCS, Lublin,
 7. dr hab. inż. Janusz Zachara - członek komisji - Politechnika Warszawska.

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 25.02.2015 r.
 2. Powołanie Komisji: 9.04.2015 r.
 3. Uchwała Komisji: 14.07.2015 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 14.09.2015 r.

Załączniki