Dr Monika Kalinowska

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. Grażyna Stochel - przewodniczący komisji - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
    dr hab. Joanna Lenik - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. Iwona Łakomska - recenzent - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska - recenzent - Uniwersytet Wrocławski,
    prof. dr hab. Zbigniew Hubicki - recenzent - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    dr hab. inż. Emilia Sikorska - członek komisji - Uniwersytet Gdański,
    dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. UMCS - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 29.10.2018 r.
    Powołanie Komisji: 10.01.2019 r.
    Uchwała Komisji: 14.03.2019 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 25.03.2019 r.