BIURO DS. ZDALNEGO KSZTAŁCENIA

Adres

ul. Weteranów 18
20-038 Lublin

Kontakt

tel. +48 81 537 61 81


e-mail: kampus@umcs.pl


Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Lublin, ul. Weteranów 18, pok. 4

Opis

Zakres działania Biura:

  • zarządzanie platformą e-learningową Wirtualny Kampus UMCS,
  • promocja idei zdalnego nauczania w szkolnictwie wyższym,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu,
  • prowadzenie badań na temat metodyki i technologii kształcenia przez Internet.

Wirtualny Kampus UMCS

Wirtualny Kampus UMCS jest projektem, w ramach którego istniejące w latach 2001-2018 Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych wdrożyło narzędzia e-learningowe do spersonalizowanego wspomagania procesu dydaktycznego w ramach istniejącej infrastruktury teleinformatycznej uczelni.

Wirtualny Kampus UMCS wspomaga tradycyjne nauczanie na Uniwersytecie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Platforma umożliwia realizowanie celów edukacyjnych za pośrednictwem Internetu, w systemie e-learning oraz blended learning (mieszanym).
Funkcjonuje pod adresem
: kampus.umcs.pl