BIURO DS. ZDALNEGO KSZTAŁCENIA

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

Dyżur telefoniczny: (81) 537 61 81
w godzinach 08.00-16.00
e-mail: kampus@umcs.pl


Plac M. Curie-Skłodowskiej 5
pokój nr 1410


Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Zdalnego Kształcenia również za pośrednictwem wideo-konferencji. Pracownicy Biura dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00 -udzielając informacji w sprawach związanych z projektowaniem i prowadzeniem zajęć dydaktycznych na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus. Prosimy kliknąć w "Zapisz mnie" i dołączyć do sesji.  https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=125835


Nauczyciele akademiccy posiadający uprawnienia Autorów kursów mogą kontaktować się z Biurem za pośrednictwem forum dyskusyjnego "Pytania - Odpowiedzi - Rady - Wymiana doświadczeń" w kursie "Szkolenie: Wprowadzenie do platformy e-learningowejna Wirtualnym Kampusie UMCS.


KONTAKT w sprawie Wirtualnego Kampusu: Tematyka:
 

Kontakt:- nadanie uprawnień
- tworzenie i projektowanie kursu
- dodawanie narzędzi w kursie
- działanie narzędzi w kursie
- inne zagadnienia związane z metodyką prowadzenia zajęć onlinee-mail:
kampus@umcs.pl


tel.: 81 537 61 81- strona nie wyświetla się
- problem z logowaniem
- zablokowane kontoe-mail:
usos@umcs.pl


tel.: 81 537 57 69


Opis

Zakres działania Biura:

 • zarządzanie platformą e-learningową Wirtualny Kampus UMCS,
 • zarządzanie platformą e-learningową E-Kursy UMCS,
 • zarządzanie systemem MS Teams
 • promocja idei zdalnego nauczania w szkolnictwie wyższym,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu,
 • prowadzenie badań na temat metodyki i technologii kształcenia przez Internet.

Wirtualny Kampus UMCS

related

Wirtualny Kampus UMCS jest projektem, w ramach którego istniejące w latach 2001-2018 Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych wdrożyło narzędzia e-learningowe do spersonalizowanego wspomagania procesu dydaktycznego w ramach istniejącej infrastruktury teleinformatycznej uczelni.

Wirtualny Kampus UMCS wspomaga tradycyjne nauczanie na Uniwersytecie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Platforma umożliwia realizowanie celów edukacyjnych za pośrednictwem Internetu, w systemie e-learning oraz blended learning (mieszanym).

Wirtulany Kampus dostępny jest pod adresem: kampus.umcs.pl

 

„E-KURSY UMCS “

Na platformie "E-Kursy UMCS" realizowane są różne inicjatywy w formule na odległość. Z platformy tej mogą korzystać osoby spoza Uniwersytetu (w przeciwieństwie do platformy "Wirualny Kampus"), ponieważ  jest tutaj otwarta możliwość zakładania kont przez wszystkich użytkowników.

Do tej pory na platformie „E-KURSY UMCS “ był realizowany:

 • Test kwalifikacyjny z języka polskiego, jako obcego dla kandydatów na studia na UMCS-ie
 • Test poziomujący z języka angielskiego dla studentów z Chińskiej Republiki Ludowej
 • ”Warsztaty dla nauczycieli szkół polonijnych w zakresie tradycyjnych i zdalnych metod nauczania języka polskiego, historii i kultury Polski”
 • Projekt: ŚWIADOMY OBYWATEL w ramach, którego były prowadzone szkolenia z tematyki unijnej dla licealistów.
 • Projekt: MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ W LUBLINIE (woj. lubelskie) w ramach, którego są prowadzone szkolenia w formule zdalnej dla nauczycieli
 • Wielki test o Cyprianie Kamilu Norwidzie
 • Konferencja Naukowa “Zdrowie Psychiczne w Czasach Pandemii"

 

"E-Kursy UMSC' dostępne są pod adresem: ekursy.umcs.pl

MS Teams