Dr Tomasz Staszewski

 

Komisja habilitacyjna:

Przewodniczący komisji – Prof. dr hab. Marcin Hoffmann – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Sekretarz komisji – Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Recenzent – Prof. dr hab. Alina Ciach – Instytut Chemii Fizycznej PAN,
Recenzent – Prof. dr hab. Michał Daszykowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Recenzent – Prof. dr hab. Stanisław Kucharski – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Recenzent – Prof. dr hab. Artur Terzyk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Członek komisji – Dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

Wszczęcie: 28.04.2021 r.
Powołanie Komisji: 08.11.2021 r.
Uchwała Komisji: 04.02.2022 r.
Uchwała Rady Instytutu: 14.03.2022 r.