Wiadomości studenckie 2010/2011

Nowsze: Rok akademicki 2011/2012


Rok akademicki 2010/2011:

 • Dziekanat (2011-07-13)
  UWAGA Studenci! W dniach 29 lipca - 12 sierpnia b.r. Dziekanat Wydziału Chemii (sprawy studiów/dydaktyki) będzie nieczynny.
 • Ankiety Oceny Zajęć online (2011-05-17)
  Już od 23 maja Ankiety Oceny Zajęć będzie można wypełniać online na stronie www.sjk.umcs.lublin.pl/ankiety  (z dowolnego miejsca w sieci) po pobraniu w Dziekanacie unikalnego kodu dostępu (zob. newsa, plakat, informację i prezentację).
 • Wykłady Prof. Majewskiego (2011-05-10)
  Wydział Chemii UMCS zaprasza w dniach 16-26 maja b.r. wszystkich zainteresowanych na cykl wykładów dr Jarosława Majewskiego (LANSCE-LC, Lujan Neutron Scattering Center Los Alamos National Laboratory, USA) nt. “Nowoczesne Metody Badania Struktury i Dynamiki Powierzchni”, Zastosowanie rozpraszania promieniowania neutronowego i rentgenowskiego do badań mono- i dwu-warstw amfifilowych (UWAGA! Wykład obowiązkowy dla doktorantów!!! ) (zob. plan wykładów).
 • Wykład (2011-05-05)
  Wydział Chemii UMCS zaprasza na wykład Profesora Williama Wolkowskiego z Sorbonne Universites UMPC w Paryżu (9 maja 2011 r. godz. 9:15, Aula A, Collegium Chemicum Wydział Chemii) pt. Rodzina o pięciu Nagrodach Nobla (zob. plakat).
 • Dzień rektorski (2011-04-28)
  JM Rektor ogłosił 2 maja b.r. (poniedziałek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (zob. informację).
 • Nowa strona www UMCS - ankieta (2011-04-28)
  W związku z rozpoczęciem prac związanych z przyszłą nową stroną www UMCS, PT Pracownicy, Studenci i Goście odwiedzający stronę UMCS proszeni są o wyrażenie swojej opinii i oczekiwań dot. wyglądu i funkcjonalności (m.in. wygląd oraz dostępność i wyszukiwanie informacji) przyszłej strony poprzez ankietę dostępną na stronie www.ankieta.umcs.lublin.pl
 • Studia zagraniczne 2011/2012 (2011-04-13)
  W związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w programieLLP/Erasmus studenci Wydziału Chemii mają możliwość odbycia części swoich studiów w 30 uczelniach UE. Podania należy składać do 6 maja b.r. Szczegóły dostępne są na stronie informacyjnej LLP/Erasmus oraz w informacji (pdf).
 • Ogłoszenie - zapisy i testy językowe online  (2011-01-08, aktualiz. 2011-01-14)
  UWAGA! Poniższe testy i zapisy obowiązują jedynie studentów WCh, którzy nie uczestniczyli w testach przeprowadzonych w grudniu 2010 !!!
  Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS (www.cnc.umcs.lublin.pl) informuje, że od 10 do 21 stycznia b.r. będzie prowadzić elektroniczne zapisy na lektoraty, na czterech wydziałach, w tym Wydziale Chemii (kierunek chemia).
  Testy połączone z wyborem lektoratu zamieszczone są na stronie cnicjo.kampus.umcs.lublin.pl  
  Na razie jest możliwość przetestowania się z trzech językow: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Odpowiedzi na pytania nie zajmą studentowi więcej niż 30 min., można podchodzić do testu dwukrotnie, można też zrobić testy z dwóch różnych języków i dopiero potem wybrać lektorat.
  Studenci którzy chcą się zapisać na lektorat z francuskiego lub hiszpańskiego, powinni tylko wybrać lektorat z danego języka, a poziom zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu z lektorem. W tej edycji zapisów nie będzie możliwości rozwiązywania testów z tych języków. 
 • Wigilia Akademicka - godziny rektorskie (2010-12-15)
  W dniu 15.12.2010 r (środa) w godzinach 15:00-17:00 na placu Marii Curie Skłodowskiej odbędzie się Wigilia Akademicka dla pracowników i studentów (zobacz szczegóły). W związku z tym J.M. Rektor ogłosił godziny rektorskie od 15:00 do 17:00 (zobacz szczegóły). 
 • Akcja charytatywna (2010-12-02, akt. 2011-01-15)
  Samorząd Studentów naszego Wydziału bardzo gorąco zaprasza do wzięcia udziału w zimowej ogólnouniwersyteckiej akcji charytatywnej "Daj misiaka dla Dzieciaka, daj lizaka dla Dzieciaka" organizowanej przez Wydziałowe Samorządy Studenckie w dniach od 6-12 grudnia 2010 raz 3-7 stycznia 2011 r. Zbieramy zabawki, artykuły papiernicze, kosmetyki oraz słodycze, dla Dzieci z Domu Dziecka przy ul. Pogodnej oraz Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Zobacz plakat (pdf).
  Wszystkim, którzy włączyli się w Akcję dla podopiecznych Domu Dziecka przy ul. Pogodnej oraz Dziecięcego Szpitala Klinicznego składamy serdeczne podziękowania! Organizatorzy.
 • Ogłoszenie - język angielski (2010-12-01)
  W dniu 17 grudnia b.r. (piątek) o godz. 15:00 w sali A odbędzie się spotkanie studentów I r. ochrony środowiska z lektorami języka angielskiego połączone z testem poziomującym - obecność wszystkich studentów jest obowiązkowa!!! Uwaga - nie będą tworzone grupy z innych języków obcych!!! (zobacz szczegóły).
 • Ogłoszenie - język angielski (2010-12-01)
  W dniu 9 grudnia b.r. (czwartek) o godz. 18:00 w sali A odbędzie się spotkanie studentów I r. chemii (chemia podstawowa i stosowana oraz analityka chemiczna) z lektorami języka angielskiego połączone z testem poziomującym - obecność wszystkich studentów jest obowiązkowa!!! Uwaga - nie będą tworzone grupy z innych języków obcych!!! (zobacz szczegóły).
 • Ogłoszenie - język angielski (2010-11-24)
  W dniu 3 grudnia b.r. (piątek) o godz. 13:00 w sali B odbędzie się spotkanie studentów I r. chemii (chemia śr. bioaktywnych i kosmetyków) z lektorami języka angielskiego połączone z testem poziomującym - obecność wszystkich studentów jest obowiązkowa!!! Uwaga - nie będą tworzone grupy z innych języków obcych!!! (zobacz szczegóły).
 • Podyplomowe studia nauczycielskie - chemia (2010-11-15)
  Podyplomowe studia dające uprawnienia do nauczania chemii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dla studentów I roku studiów II stopnia - zgłoszenia do 19 listopada b.r. (zobacz ogłoszenie pdf lub stronę Zakładu Dydaktyki).
 • Obowiązkowe szkolenie - Etyka (2010-11-08)
  W dniach 19 listopada (chemia podstawowa i stosowana, analityka chemiczna) i 26 listopada b.r. (chemia śr. bioaktywnych i kosmetyków, ochrona środowiska) odbędą się obowiązkowe szkolenia w zakresie etyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (zobacz szczegóły).
 • Godziny rektorskie (2010-10-28)
  JM Rektor ogłosił godziny rektorskie w dniu 2 listopada b.r. do godziny 12:00 (zob. informację).
 • Sale dydaktyczne (2010-10-12)
  Dostępne są już wstępne wersje rozkładów zajeć w poszczegółnych salach (mogą jeszcze ulec zmianie). Zobacz: sale dydaktyczne.
 • Szkolenie biblioteczne (2010-10-07, aktualiz. 2010-10-13)
  Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I st. odbędzie się w dniach 1-14 listopada b.r. (zobacz ogłoszenie i szczegóły).
  Uzupełnienie: szkolenie jest obowiązkowe także dla studentów I roku studiów II st., którzy ukończyli studia licencjackie poza UMCS oraz studentów studiów niestacjonarnych (zaktualizowana informacja jest tutaj). Zobacz stronę z informacją o terminach.
 • Immatrykulacja 9.X (st. niestacjonarne) (2010-10-04)
  Immatrykulacja studentów I roku I st. i I roku II studiów niestacjonarnych rozpoczynających studia na Wydziale Chemii odbędzie się 9 października b.r. o godz. 8:00 (zob. ogłoszenie, przejdź do załadki plany lub bezpośrednio do planów).
 • Plany zajęć (2010-09-25)
  Prawie wszystkie (niektóre wersje wstępne) plany zajęć i listy dla studiów stacjonarnych dostępne są już w zakładce Plany.
 • Plany zajęć (2010-09-24)
  Pierwsze wstępne plany zajęć i listy (I rok II st., studia stacjonarne) dostępne są w zakładce Plany.
 • Opiekunowie poszczególnych lat studiów (2010-09-24)
  Zaktualizowano informację nt. opiekunów poszczególnych lat studiów (zobacz).
 • Immatrykulacja 1.X (2010-09-23, aktualiz. 2010-09-24)
  Immatrykulacja studentów I roku rozpoczynających studia na Wydziale Chemii odbędzie się 1 października b.r. (piątek) o godz. 8:00 (zob. ogłoszenie).
  Studenci I roku proszeni są o zgłoszenie się na holu w budynku Collegium Chemicum odpowiednio o:
    godz. 7.10 - „Chemia” sp. „Analityka chemiczna”
    godz. 7.20 - „Chemia” sp. „Chemia podstawowa i stosowana”
    godz. 7.30 - „Chemia” sp. „Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków”
    godz. 7.40 - „Ochrona Środowiska”
 • Powrót po urlopie lub powtórce (2010-09-23)
  1) Studenci powracający po urlopach i powtarzaniu semestru lub roku powinni zwrócić się o wpisanie na semestr zimowy roku akademickim 2010/2011 i o ustalenie ewentualnych różnic programowych.
  2) Studenci powracający z urlopu w roku akademickim 2010/2011, ubiegający się o stypendium naukowe za poprzednio zaliczony rok studiów proszeni są o złożenie w dziekanacie wniosku z wykazem przedmiotów zakończonych egzaminem.
 • I rok chemia niestacjonarna (2010-09-23)
  W dniu 9.X o godz. 8:00 odbędzie się spotkanie z Dziekanem (zob. szczegóły) a od godz. 9:00 ćwiczenia terenowe z botaniki farmakologicznej (9-10.X) (zob. szczegóły).
 • Immatrykulacja 1.X (2010-09-23)
  Immatrykulacja studentów I roku rozpoczynających studia na Wydziale Chemii odbędzie się 1 października b.r. (piątek) o godz. 8:00 (zob. informację).
 • Rozpoczęcie zajęć II-IV rok 4.X (2010-09-23)
  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 października b.r. (poniedziałek) (zob. informację). Plany zajęć wkrótce.
 • Chemia niestacjonarna (2010-09-22)
  W zakładce Plany (bezpośredni link na serwer hektor) umieszczono informacje nt. wysokości czesnego, terminarzu zjazdów oraz obowiązujących ezgaminach i zaliczeniach.

Starsze: Rok akademicki 2009/2010