Dr Katarzyna Szymczyk

Dr Katarzyna Szymczyk

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Bogusław Buszewski – przewodniczący komisji,
 2. prof. dr hab. Jacek Goworek – sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. Stanisław Chibowski – recenzent,
 4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk – recenzent,
 5. prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk – recenzent,
 6. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – członek komisji,
 7. dr hab. inż. Myroslav Sprynskyy – członek komisji

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 3.09.2014 r.
 2. Powołanie Komisji: 9.10.2014 r.
 3. Uchwała Komisji: 13.01.2015 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 19.01.2015 r.