Dr Bożena Czech

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. Bogusław Buszewski - przewodniczący komisji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    dr hab. Aleksandra Szcześ - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. Maria Nowakowsk - recenzent - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
    prof. dr hab. Jacek Nawrocki - recenzent - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    prof. dr hab. Zbigniew Hubicki - recenzent - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG - członek komisji - Uniwersytet Gdański,
    dr hab. Paweł Szabelski, prof. nadsw. UMCS - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 08.09.2017 r.
    Powołanie Komisji: 07.12.2017 r.
    Uchwała Komisji: 01.03.2018 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 26.03.2018 r.