Katedra Chemii Polimerów

kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
- prof. dr hab. Barbara Gawdzik
- dr hab. Beata Podkościelna prof. UMCS
- dr hab. Maciej Podgórski prof. UMCS
- dr hab. Małgorzata Maciejewska
- dr hab. Magdalena Sobiesiak
- dr hab. Marta Worzakowska
- dr Łukasz Szajnecki
- dr Magdalena Rogulska  
- dr Marta Grochowicz
- dr Andrzej Puszka
- mgr Przemysław Pączkowski