Dr inż. Iwona Zarzyka

Dr inż. Iwona Zarzyka

Postępowanie umorzone Uchwałą nr 270.5/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 listopada 2013 r.