Dr Jadwiga Skubiszewska-Zięba

Dr Jadwiga Skubiszewska-Zięba

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Bogusław Buszewski - przewodniczący komisji,
 2. prof. dr hab. Bronisław Jańczuk – sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. Jacek Goworek – recenzent,
 4. prof. dr hab. Jacek Nawrocki – recenzent,
 5. prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska – recenzent,
 6. prof. dr hab. Zbigniew Hubicki – członek komisji,
 7. prof. dr hab. Andrzej Parczewski – członek komisji

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 9.01.2012 r.
 2. Powołanie Komisji: 27.02.2012 r.
 3. Uchwała Komisji: 9.05.2012 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 21.05.2012 r.