Historia ZDCh

 

 
Ważniejsze daty z historii Zakładu Dydaktyki Chemii
15 lutego 1975 - utworzenie Pracowni Dydaktyki Chemii 1976 - przeniesienie do nowych pomieszczeń na VI piętrze budynku "Dużej Chemii", obecnie Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego 1982 - nadanie Pracowni Dydaktyki Chemii miana jednostki wzorcowej w skali kraju podczas Zjazdu PTCh w Lublinie 10 maja 1988 - śmierć dr Lucjana Nędzyńskiego, twórcy i pierwszego Kierownika Pracowni Dydaktyki Chemii 1985 - 1989 - koordynacja prac grupy tematycznej "Unowocześnianie procesu nauczania chemii" w ramach Resortowego Programu Badań Podstawowych 30 czerwca 1989 roku w odbyła się, zorganizowana przez Pracownię Dydaktyki Chemii, sesja naukowa pt.: ”Dydaktyka chemii w praktyce szkolnej”. 1990 - uruchomienie Zawodowych Studiów Nauczycielskich o specjalności "Chemia z fizyką" 1992 - opublikowanie przez Wydawnictwa Naukowe PWN monografii "Epiprojekcja doświadczeń chemicznych", autorstwa L. Nędzyńskiego, będącej podsumowaniem wieloletnich prac i oryginalnego, na skalę światową, dorobku w tej dziedzinie 1994 - 1996 opublikowanie przez WSiP zestawu podręczników do nauczania chemii w szkole podstawowej "Chemia i my", w którym znalazły praktyczne zastosowanie wyniki wieloletnich badań w zakresie procesu uczenia się chemii 1995 - organizacja III Europejskiej Konferencji Badań z Dydaktyki Chemii 1997 - rozpoczęcie prac nad realizacją projektu STEP (Science Teachers Education Programme) finansowanego przez Tempus-Phare, którego celem jest uruchomienie nowych studiów kształcących nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 1999 - przyznanie przez MEN grantu na studia podyplomowe "Kształcące, wychowawcze i przyrodnicze aspekty nauczania chemii w gimnazjum", których celem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania chemii zgodnie z założeniami reformy oświaty. 2000 - Organizacja Sympozjum "Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej"; organizacja Eurokursu w ramach projektu Socrates dla nauczycieli chemii z krajów europejskich 2002 - organizacja III-ego Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 2004 - organizacja XI Sympozjum IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) 2005 - uruchomiono Studia Podyplomowe Chemii w ramach EFS 2006 - uzyskanie stopnia naukowego dr hab. przez dr Ryszarda M. Janiuka 2007 - przekształcenie Pracowni Dydaktyki Chemii w Zakład Dydaktyki Chemii 2007 - przejście dr Krystyny Skrok na emeryturę