BIURO DS. ANALIZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1114, Rektorat
20-031 Lublin

Kontakt

tel. (81) 537 55 05


sjk@mail.umcs.pl

Strona WWW

http://www.umcs.pl/pl/sjk.htm

Godziny dyżurów

Poniedziałek - Piątek

godziny: 7.15 - 15.15

Opis

Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia wchodzi w skład Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów i jest jednostką administracyjną zajmującą się w szczególności:

 • organizowaniem i prowadzeniem badań jakości kształcenia w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym przygotowywaniem wzorów ankiet, analizą i prezentacją uzyskanych wyników oraz opracowywaniem informacji promocyjnych dotyczacych realizowanych badań;
 • organizowaniem i prowadzeniem badań dla osób rozpoczynajacych studia w UMCS;
 • ewaluacją studiów podyplomowych;
 • ewaluacją praktyk zawodowych w związku z wdrażaniem systemu informatycznego obsługującego praktyki zawodowe studentów UMCS;
 • wspieraniem innych jednostek organizacyjnych w projektowaniu i realizowaniu prowadzonych przez nie badań, w szczególności ogólnouczelnianych badań mających wpływ na jakość kształcenia;
 • wpieraniem wdrażania i utrzymywania systemu sylabusów i Archiwum Prac Dyplomowych;
 • wpieraniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przygotowaniu dla PKA raportów dotyczących jakości kształcenia oraz ich analiza;
 • wspieraniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przygotowaniu dokumentacji związanej z akredytacją krajową i międzynarodową w zakresie nieprzekazanym do kompetencji innych jednostek;
 • udziałem w procesie oceny nowych kierunków studiów, jak i zmian wprowadzanych do już istniejących;
 • prowadzeniem działań promocyjnych w Uczelni dotyczących idei podnoszenia jakości kształcenia, konieczności udziału w badaniach (we współpracy ze studentami i doktorantami);
 • rejestracją zewnętrznych i wewnętrznych przepisów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz dotyczących budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego;
 • gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat krajowych i międzynarodowych wymogów dotyczących jakości kształcenia;
 • organizowaniem konferencji, spotkań, szkoleń dotyczących jakości kształcenia;
 • obsługą Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia;
 • aplikowaniem o środki zewnętrzne z UE we współpracy z Biurem ds. kształcenia ustawicznego.