Fundusze Europejskie

„W perspektywie finansowej 2007-2013 fundusze europejskie ... dostępne są w ramach ponad 500 różnych działań (ścieżek dostępu) w programach operacyjnych. W dystrybucję funduszy zaangażowanych jest blisko 150 urzędów i instytucji. .....Wdrażanie programów realizowane jest przez szereg nowych instytucji zbierających dopiero doświadczenia w tym zakresie. Niejednokrotnie tworzone przez nie procedury i wymagania względem aplikujących i rozliczających projekty beneficjentów są skomplikowane, a czasem również wygórowane.”
(Portal: Fundusze Europejskie: http://www.fundusze-europejskie.pl/)  

Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności

Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Fundusz Spójności jest instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym (więcej).

Instytucje oferujące fundusze w ramach realizowanych projektów - zobacz listę 

Jeśli posiadają Państwo pomysły na projekty uprzejmie prosimy o wypełnienie FORMULARZA PROJEKTOWEGO i przesłanie na adres koordynatora wydziałowego 


Kontakty 


 Podstawowe linki